Saúde

CaMiño activo

Melloramos paso a paso

Proxectando responsabilidade

Un proxecto interdisciplinario de educación para a saúde no IES Carlos Casares de Vigo (Programa “Clases sen fume”)

Sportis 2013

09/05/2013

Patinando ata o meridiano de Greenwich polo paralelo 43º 21’

Unha viaxe en patíns ata o o meridiano 0º polo paralelo do noso centro

O modelo pedagóxico “aprendizaxe-servizo” no ámbito da educación física e do deporte