Educación emocional

IX Xornadas Educación Emocional e Valores

15/03/2013

Alá ao sur 2022. Unha acollida afectiva no 800 aniversario do Rei Sabio

Xestión do benestar emocional do alumnado de procedencia magrebí no contexto do grupo-aula de Ciencias Sociais no primeiro ciclo da ESO.

Axencia de detectives da paz: misión convivencia pacífica

Avaliación da eficacia dun programa de competencias emocionais en estudantes universitarios

A educación emocional como materia obrigatoria

 
00:00