Educación primaria

Que lles ocorre aos birrios e aos cogomelos?

Un proxecto sobre o cambio climático na educación primaria

Da introdución e integración das TIC á educación dixital

O TDAH na educación primaria

Detección temperá e intervención na aula

Análise da situación actual da Educación Musical nos centros de educación primaria

A lingua galega na educación primaria

Un estudo cualitativo sobre a metodoloxía e as actitudes

A dirección dos centros de educación infantil e educación primaria na Comunidade de Galicia. Análise dalgúns dos seus aspectos

Cambiarías o conto do lobo?

Practicar a lectura e a escritura creativa en clave de ciencia

Clubs de lectura en primaria. Unha experiencia de lectura compartida

Proxecto Silandeira.

Exemplo do menú dunha unidade didáctica do proxecto
Actividades de coñecemento do medio en EdiLim para educación primaria: unha proposta metodolóxica para o quinto curso Abalar

Páxinas