Enfoques

O plan dixital de centro

Unha oportunidade única de transformación dos centros educativos que non podemos desaproveitar

Promoción de hábitos saudables no ámbito educativo

Como todos comemos, cremos que sabemos comer

Aprendizaxe-servizo

Unha ponte para a formación entre a universidade e as escolas

Aprendendo activamente na FP. Materiais accesibles para a mellora do benestar socio-emocional.

A disciplina positiva na aula: un cambio de mirada, unha porta á esperanza

Transformación de espazos para favorecer metodoloxías activas e inclusivas

Páxinas