86 / xullo-decembro 2023

Ellas escriben

Unha xanela dixital ás mulleres escritoras na literatura do currículo de cuarto da ESO

Deseño

Materiais didácticos para o desenvolvemento curricular da materia de Deseño de segundo de bacharelato

Biblioteca escolar. Laboratorio creativo de aprendizaxes

Como foi o proceso transformador

Lectura e familias

A experiencia nun IES

Facilitando a lectura

A lectura fácil. Un recurso imprescindible

A importancia das familias na dinamización da biblioteca escolar

A biblioteca coma un espazo de lecer, fonte de recursos e experiencias lectoras abertas á comunidade

O voluntariado de biblioteca no CIFP A Carballeira

Un exemplo de adaptación do voluntariado a este tipo de centros

Os nosos clubs de lectura

Un percorrido polos 2 primeiros anos dos nosos clubs de lectura de alumnado e de familias e profesorado

Páxinas