Enseñar pensando en todos los estudiantes

Título: Enseñar pensando en todos los estudiantes

Subtítulo: El modelo de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Autor/a: Carmen Alba Pastor

Editorial: Edicións SM

Ano: 2022

Páxinas: 320

 

Contido:

O Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA) constitúe un modelo de traballo cun enfoque de educación inclusiva que fai posible ter en conta a diversidade dos estudantes e os seus distintos procesos de aprendizaxe.

O propósito deste libro é axudar os docentes para planificar a intervención didáctica con propostas curriculares flexibles que permitan dar oportunidades de aprendizaxe a todo o alumnado e conseguir unha educación de calidade para todos.

 

 

Sección: