La educación es otra historia

Título: La educación es otra historia

Subtítulo: Usando la historia para comprender mejor la eduacción actual

Autor/a: Fátima Mª García Doval

Editorial: Graó

Ano: 2023

Páxinas: 228

 

Contido:

A historia da educación é moito máis que a historia da escola tal como a coñecemos. A través dunha selección de eventos e momentos históricos, repásase o pasado educativo para axudarnos a entender o presente, a tomar decisións máis coherentes e informadas e a non caer en modas recorrentes e, por desgraza, non sempre útiles aos nosos propósitos educativos.

Este libro, por tanto, non entende a historia da educación unicamente como unha xanela ao pasado, senón como unha mirada ao presente e unha porta ao futuro.

 

 

 

 

Sección: