Outra lexislación

Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

Consulta aquí a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

Leis relacionadas coa protección que poden ter relación co ámbito educativo

Consulta aquí a Lei de Protección de datos de carácter persoal, aquí a Lei de emerxencias de Galicia, e aquí o RD de autoprotección

Procedemento administrativo

Consulta aquí a Lei 30/1992, Xeral das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Descarga aquí a Lei 16/2010, do 17 de dec., de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia na que se complementan aspectos da Lei 30/1992 e outros referidos á Comunidade autónoma de Galicia.

Pais/Nais

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer