Lexislación educativa

Reclamacións contra as cualificacións

Consulta aquí  os procedementos para a realización das reclamacións contra as cualificacións no 2º curso de Bacharelato

 

Consulta aquí a orde que regula os procedementos para a realización  de reclamacións contra as cualificacións  no resto dos cursos

Normativa de permisos e licenzas

Consulta aquí a orde que regula os permisos e licenzas , a corrección de erros na que se publican modificados os impresos de solicitude, e a que regula a reducción de xornada

SOLICITUDES:   Anexo IV    Anexo V   Anexo II   (modelos en construcción)

Espazo temático de normativa educativa

Neste ENLACE ó portal da XUNTA podes buscar lexislación educativa por temática 

Regulamento dos IES e outras disposicións para a organización dos centros

Descarga aquí o ROC , a orde pola que se dictan as instruccións para o seu desenvolvemento, e a modificación de aspectos da mesma para adaptar ás novas circunstancias os criterios de elección de grupos. O Decreto 92/1988 que regula os órganos de goberno no ensino non universitario (hai modificacións deste na disposicion adicional 1ª do R.O.C)Consulta tamén a  ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo, e a ORDE de 4 de xuño de 2012 que modifica a anterior establecendo unha xornada lectiva de 20 horas.

 

 

 

 

Lexislación das diferentes ensinanzas

Aquí podes descargar e/ou enlazar coas principais normas publicadas no DOGA que regulan:

O Bacharelato: DECRETO, ORDE CURRICULO, ORDE OPTATIVAS, ORDE AMPLIACIÓN DE OPTATIVAS, nova orde de ampliación (xeoloxía), orde matrículas de honra , Orde que regula aspectos de desenvolvemento do bacharelato , e corrección de erros 

A ESO: Decreto ESO, implantación ESOPDC, orde avaliación e posterior modificación , Circular que regula aspectos da atención á diversidade 

Os PCPI:  orde 2008, nova orde 2011 e resolucion PCPI, oferta PCPI 2012-2013, Resolución PCPI formación complementaria

A FP básica: Decreto 107/2014, Orde que regula a implantación, Orde que regula a admisión 

A ESA: Orde ESA , Circular 8/2013

Os ciclos formativos:  Orde 2007Desenvolvemento (derrogada), FCT, avaliación, Novo Decreto 114/2010, Nova Orde desenvolvemento 2011,  Resolución desenvolvemento 2012-2013, Convocatoria de probas libres para ciclos LOXSE que se extinguen

Os PROGRAMAS CUALE (Orde de 12 de maio de 2011)

A atención á Diversidade: Decreto que regula a atención á Diversidade    Orde do 6 de outubro de 1995 que regula as adaptacións do currículum

 Lei 7/2004 do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes

Orde pola que se aproba o  Calendario  escolar para o curso 14-15.

Pais/Nais

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer