Horarios Ciclos FP_Adultos_2019/20

  • Horari Ciclo Medio de Instalación de Teecomunicacións:

                         - B1 (Bloque 1)

                         - B2 (Bloque 2)

  • Horario Ciclo superior de Mantenemento Electrónico:

                         - B1 (Bloque 1)