CICLO SUPERIOR MANTEMENTO ELECTRÓNICO

Curso 2018-19

Programacións dos módulos RÉXIME ADULTOS

 

MP1051. Circuitos electrónicos anaióxicos
MP1052. Equipamentos microprogramables.
MP1055. Mantemento de equipamentos de electrónica industrial
MP1058. Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos
MP1053. Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións.
MP1054. Mantemento de equipamentos de voz e datos.
MP1056. Mantemento de equipamentos de audio.
MP1057. Mantemento de equipamentos de vídeo.
MP1059. Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico