Skip to Content

NOVAS ACTIVIDADES

Hai novas actividades aloxadas nos seguintes DEPARTAMENTOS:

- Dpto. de Lingua Castelá e Literatura:

 • Profesora: Laura López
 • Grupos: 1º ESO C, 2º ESO e 4º ESO A

- Dpto. de Educación Física:

 • Profesor: Marcos Iglesias
 • Grupos: 2º ESO e 1º Bacharelato

- Dpto. Matemáticas:

 • Profesorado: Javier Mariño e Beatriz García
 • Grupos: 1º ESO B, 2º ESO A e B, Mat. Acad. 3º ESO A e C, Mat. Aplic. 3º ESO C, 1º Bach A e Ciencias Aplicadas 1º FPB Mant. Vehic.

- Dpto. Inglés:

 • Profesorado: Felipr Bueno e Anabel López
 • Grupos: 1º ESO A e C e 2º ESO

- Dpto. Artes Plásticas:

 • Profesor: Santiago Jiménez
 • Grupos: 1º ESO A, 3º ESO e 4º ESO

- Dpto. Administración:

 • Profesora: Yolanda Trillo
 • Grupos: 4º ESO B

- Dpto. Francés:

 • Modificación das actividades para 1º da ESO. O anterior documento estaba incompleto.

- Dpto. Grego e Latín:

 • Grupos: Cultura Clásica 3º ESO A e Latín de 4º ESO, 1º e 2º de Bacharelato

Un saúdo

INFORMACIÓN ACERCA DA TITORIZACIÓN E ATENCIÓN DO ALUMNADO

Boas,

A partír do luns 16 de marzo o profesorado do IES Terra do Xallas titorizará e atenderá ao alumnado polos seguintes medios telemáticos:

 • Páxina Web: na barra lateral esquerda da páxina, concretamente onde se pode ler DEPARTAMENTOS, aloxaránse actividades e instruccións para o alumnado xunto aos correos electrónicos do profesorado. A páxina web será o medio principal de comunicación coas familias. O primeiro que hai que facer é consultar en DEPARTAMENTOS as instruccións que alí sexan aloxadas.
 • Aula Virtual: na páxina web informarase acerca do profesorado que utilizará a Aula Virtual como medio para titorizar e atender ao alumnado. Recórdase que é necesario ter usuario e contrasinal para facer uso da Aula Virtual. Se hai alumnado que non recorda o seu usuario ou contrasinal deberá poñerse en contacto co centro na seguinte dirección de correo electrónico: ies.terra.xallas@edu.xunta.es

As familias que non teñan acceso a internet deben comunicalo telefónicamente ao centro para enviar as actividades e instruccións por correo ordinario.

Rogamos paciencia e comprensión, xa que tanto as páxinas web como a Aula Virtual non están deseñadas para ter tanto volume de visitas. Están dando problemas de carga. Probablemente o luns pola mañá haberá problemas para cargar a información.

Canles de comuncación co centro:

 • Abalar Móbil: en canto o centro publique novas na páxina web informará ás familias por esta canle.
 • Teléfono do centro: 881867080
 • Correo electrónico: ies.terra.xallas@edu.xunta.es

Un saúdo.

A dirección

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS ACERCA DO ALUMNADO QUE VIAXOU A ITALIA E MADRID

Hoxe, luns 9 de marzo de 2020, houbo unha charla no IES Terra do Xallas impartida pola técnica epidiemóloga da Dirección Xeral de Saúde Pública, Ánxela Pousa Ortega, en relación ao alumnado do noso centro que estivo de viaxe en Italia (Roma e Florencia) e Madrid.

Na charla informativa, aparte da técnica epidiemóloga, estaban presentes o Xefe de Servizo de alertas epidemiolóxicas da Xefatura Territorial de Sanidade da Coruña e o inspector do centro.

A continuación resumimos os asuntos máis destacados que se trataron na charla:

- Tal e como se lle comunicou ás familias por parte do centro, as actividades complementarias que se realizan nos centros educativos son voluntarias.

- As viaxes programadas non tiñan como destino áreas de risco (as rexións de risco son as seguites: Piamonte, Lombardía, Veneto e Emilia-Romagna)

- Seguir as recomendacións do Servicio Galego de Saúde:

    · Se ten un bo estado de saúde pode realizar a súa vida habitual (familiar, laboral, lecer e/ou escolar)

      · Se presenta os síntomas máis comúns da enfermidade (febre, tose, difultade respiratoria ou dispnea) non acudir directamente ao centro de saúde ou hospital e contactar telefónicamente co 061.

      · Lavar as mans frecuentemente con auga e xabón, ou utilizar unha solución hidroalcóholica.

      · Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca se non se teñen as mans limpas.

      · Practicar unha boa hixiene respiratoria.

 

Dende a dirección do centro queremos destacar o seguinte: quen informa e e toma as decisións acerca dos riscos na saúde pública son as AUTORIDADES SANITARIAS. As direccións dos centros educativos temos que seguir escrupolosamente as recomendacións das autoridades sanitarias. En ningún caso podemos suspender clases nin prohibir a entrada ao centro a membros da comunidade educativa se non hai unha orde expresa das autoridadedes sanitarias ou da Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Para maior información consultar o seguinte enlace do Servizo Galego de Saúde: https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-informacion-poboacion-

Un saúdo.

A dirección

CARTA DE PRESENTACIÓN DO CURSO 2019-20

Achegamos como documentación adxunta a carta de presentación do curso 2019-20 para as familias do alumnado matriculado no IES Terra do Xallas e que contén a seguinte información:

- Carta presentación curso 2019-20
- Calendario escolar
- Horarios de atención ás familias
- Horario de cada grupo

 

Un saúdo

A Dirección

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2019-20

Pódese consultar no documento adxuntado o proceso de admisión do alumnado para o curso 2019-20.

A Dirección

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO: LISTAXE PROVISONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS E LIBROS DE TEXTO CURSO 2019-20

Achégase como documentación adxunta a listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas no Fondo Solidario de Libros de Texto (2019-20). Nesta listaxe so aparecen o número de libros asignados a cada alumno/a, sen especificar de que materia son. Os libros asignados serán publicados na listaxe definitiva de setembro.

Período de reclamación ou comprobación:12 e 13 de xullo.

O alumnado que teña que realizar probas extraordinarias en setembro devolverá os libros entre os días 4 e 6 de setembro.

A listaxe definitiva de admitidos/as cos libros asignados e, de ser o caso, o número de libros complementarios que lle correspondan no Fondo Solidario de Libros de Texto, será publicada o 13 de setembro.

A entrega de libros farase a partir do 17 de setembro.

Achégase tamén a listaxe de libros de texto paro o curso 2019-20

Distribuir contido


by Dr. Radut