Skip to Content

USO DA MÁSCARA

Segundo o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021, publicado o 31 de agosto:

  • O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor”.

Cada alumno/a deberá traer ao centro:

  • Unha máscara que sirva para toda a xornada ou dúas máscaras (as desbotables hai que mudalas cada 4 horas) para o o seu uso.
  • Unha máscara de reposto.
  • Sobre, bolsa de papel ou bolsa de tea para gardar as máscaras non usadas e outra para gardar a máscara usada si a ten que retirar nalgún momento.
  • Lembrar que as máscaras hixiénicas deben estar homologadas, segundo normas UNE 0064 ou 0065.

PRIMEIRO DÍA LECTIVO - INSTRUCIÓNS DE ACCESO AO CENTRO

Achégase como documentación adxunta as instrucións de acceso ao centro o primeiro día lectivo.

Dende a dirección queremos aclarar o seguinte:

  • Moitas familias estiveron entrando na plataforma ABALAR dende o ordenador. Para acceder hai que ter a Chave 365 ou certificado electrónico. Máis operativo é a aplicación ABALAR MÓBIL, xa que os avisos do centro notifícanse mediante mensaxe no móbil. Tamén é certo que a información é máis completa no ordenador. O obxectivo das familias era consultar o grupo asignado ao seu fillo ou filla. Pois ben, dende a dirección informamos que esta información é PROVISIONAL, PODE HABER (E HABERÁ) CAMBIOS NOS GRUPOS. Os grupos definitivos, como nos cursos anteriores, comunícanse o primeiro día de clase ao alumnado. Non se poden publicar, xa que iría en contra da Lei de Protección de Datos.
  • Segundo o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 , publicado o 31 de agosto, nos apartados:

 12. Medidas relativas ás familias e ANPAS, cita textualmente:

12.5. Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada.

12.6. Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro.

11. Regulación de circulacións e de entradas e saídas, cita textualmente:

11.5. (...) con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo. O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias non coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos.

Polo tanto, para acceder ao centro hai que solicitar cita previa chamando ao 881867080 (en horario lectivo) ou enviando un correo a ies.terra.xallas@edu.xunta.gal.

Calquera dúbida ou consulta pódese realizar telefonicamente ou mediante correo electrónico.

INICIO DE CURSO 2020-2021

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade acaba de publicar hoxe, venres 11 de setembro, as datas do comezo de curso:

  • Mércores 23 de setembro: 1º e 2º da ESO, 1º de Bacharelato e 1º de FP Medio e Superior.
  • Xoves 24 de setembro: 3º da ESO, 2º de Bacharelato e 2º de FP Medio e Superior.
  • Venres 25 de setembro: 4º da ESO e FP Básica.

Entre o mécores 16 e o venres 18 de setembro publicaremos na nosa páxina web instrucións precisas acerca do comezo de curso, así como os protocolos de acceso ao centro e as novas normas de organización e funcionamento.

Un saúdo

 

EXAMES DE SETEMBRO: PROTOCOLO ACCESO, PLANOS E AULAS

Achégase como documentación adxunta o protocolo de acceso ás probas extraordinarias do martes 1 de setembro de 2020.

No protocolo inclúense os planos de acceso e as aulas asignadas.

Un saúdo.

HORARIO DE EXAMES DE SETEMBRO 2020

Achégase como documentación adxunta os horarios dos exames de setembro 2020.

Para resolver calquera dúbida ou aclaración deberán poñerse en contacto coa dirección do centro mediante correo electrónico: ies.terra.xallas@edu.xunta.gal

Na última semana de agosto publicaremos instrucións precisas acerca do comezo de curso 2020-2021.

Un saúdo.

PUBLICACIÓN LISTAXE PROVISIONAL FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Recordamos que a publicación das listaxes provisionais do Fondo Solidario de Libros de Texto será o venres 10 de xullo. Segundo dita a lei de protección de datos, as listaxes deberán publicarse no centro, non se poden publicar na web. Non é necesario solicitar cita previa para a consulta.

É obrigatorio o uso de máscara e manter unha distancia interpersoal de 1,5 metros.

Horario para a consulta das listaxes: 10:30 - 14:00 h.

Distribuir contido


by Dr. Radut