Skip to Content

HORARIO DE EXAMES DE SETEMBRO 2020

Achégase como documentación adxunta os horarios dos exames de setembro 2020.

Para resolver calquera dúbida ou aclaración deberán poñerse en contacto coa dirección do centro mediante correo electrónico: ies.terra.xallas@edu.xunta.gal

Na última semana de agosto publicaremos instrucións precisas acerca do comezo de curso 2020-2021.

Un saúdo.

PUBLICACIÓN LISTAXE PROVISIONAL FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Recordamos que a publicación das listaxes provisionais do Fondo Solidario de Libros de Texto será o venres 10 de xullo. Segundo dita a lei de protección de datos, as listaxes deberán publicarse no centro, non se poden publicar na web. Non é necesario solicitar cita previa para a consulta.

É obrigatorio o uso de máscara e manter unha distancia interpersoal de 1,5 metros.

Horario para a consulta das listaxes: 10:30 - 14:00 h.

INSTRUCIÓNS E CALENDARIO FIN DE CURSO (2019-20)

Achégase a seguinte documentación adxunta:

 • Calendario de fin de curso coa seguinte información: entrega de libros de texto, publicación de notas e horarios de matrícula.
 • Instrucións para realizar a matrícula.
 • Instrucións para realizar o pagamento das taxas da matrícula no caixeiro de ABANCA.
 • Instrucións para cubrir o formulario das prematrículas.
 • Impreso matrícula 1º ESO

Debido a situación sanitaria actual non podemos recoller os cartos das taxas da matrícula no centro, como viñamos facendo estes últimos anos. Tal e como explicamos nas instrucións para realizar a matrícula, os pago das taxas deberán facerse no caixeiro de ABANCA ou por transferencia bancaria.

Quén ten que facer a matrícula en xullo? O alumnado que se matricula en 1º da ESO e o alumnado que promociona (pasa de curso) en xuño.

Qué alumnado pasa de curso ou titula en xuño?O alumnado que aproba todas as materias en xuño e o alumnado que, aínda tendo materias suspensas, o equipo docente da xunta de avaliación decide que debe pasar de curso. Queremos aclarar que neste curso, segundo a lexislación vixente, haberá alumnado que pase de curso, ben en xuño ou setembro, con materias suspensas. Estas materias non superadas no curso 2019-20 haberá que recuperalas nos vindeiros curso, non se aproban automaticamente por pasar de curso.

Cómo saber se un alumno/a con materias suspensas pasa de curso en xuño? Nestes casos informaremos telefónicamente as familias e enviaremos o boletín de notas por correo electrónico ou ordinario.

Igual que en anos anteriores é preciso que o alumnado cubra unha prematrícula para que o proceso de matrícula sexa máis sinxelo e áxil, e poder organizar o centro para o vindeiro curso. Para facer a prematrícula é necesario cubrir os seguintes formularios:

PREMATRÍCULA 3º ESO PREMATRÍCULA 4º ESO PREMATRÍCULA 1º BACH. PREMATRÍCULA 2º BACH

3º ESO

ENSINANZAS ACADÉMICAS-ITINERARIO CIENTÍFICO

CIENCIAS-ITINERARIO 1 CIENCIAS-ITINERARIO 1
 

ENSINANZAS ACADÉMICAS-ITINERARIO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

CIENCIAS ITINERARIO 2 CIENCIAS ITINERARIO 2
 

ENSINANZAS APLICADAS

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS-ITINERARIO 1 HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS-ITINERARIO 1
    HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS-ITINERARIO 2 HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS-ITINERARIO 2

Quén ten que facer a prematrícula  e, polo tanto, cubrir os formularios?

·         TODO O ALUMNADO DE 2º DA ESO: ten que cubrir o formulario da prematrícula de 3º ESO

·         TODO O ALUMNADO DE 3º DA ESO: ten que cubrir o formulario da prematrícula de 4º ESO

·         TODO O ALUMNADO DE 4º DA ESO: ten que cubrir o formulario da prematrícula de 1º de Bacharelato

·         TODO O ALUMNADO DE 1º DE BACHARELATO: ten que cubrir o formulario da prematrícula de 2º de Bacharelato

Prazo para cubrir o formulario de prematrículas?  Do MARTES 16 ao MÉRCORES 24 DE XUÑO

 

ANTES DE CUBRIR OS FORMULARIOS HAI QUE LER DETIDAMENTE AS INSTRUCIÓNS ADXUNTADAS

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (2020/21)

Publicada, no DOG do día 19 de maio de 2020, a Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar dirixidas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

Prazo da presentación: 20/05/2020 - 19/06/2020

Na convocatoria actual pódese realizar a solicitude accedendo á aplicación Fondolibros, e posteriormente poderase optar polas seguintes formas de presentación:

 • Presentación no centro: neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación. Tamén se pode imprimir en branco e cubrir de xeito manual.
 • Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (código de procedemento ED330B). https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

Para presentar as solicitudes no centro é necesario pedir cita previa no teléfono 881867080. Os anexos deberán estar cumprimentados debidamente e haberá que presentar copia da documentación complementaria. Por motivos de hixiene e seguridade non se farán fotocopias, nin facilitaremos os anexos, no centro.

Achégase como documentación adxunta un resumo das instrucións do procedemento e os ANEXOS I e II

Un saúdo

CALENDARIO DE PROBAS TELEMÁTICAS

Achégase como documentación adxunta o calendario das probas telemáticas.

Polo de agora o calendario é provisional, a medida que se vaian programando máis probas iranse actualizando as datas no calendario.

Se hai cambios, o calendario actualizarase sempre entre as 9:00 e as 12:00 da mañá.

(Data última actualización: 02/06/2020)

 

 Dúbidas (FAQs):

- Que significa a palabra Pendentes cando aparece na data dunha proba telemática?

     A palabra Pendentes fai referencia a unha materia dun curso anterior.

     Por exemplo, en 2º ESO A é posible ler: Pendentes Matemáticas 1º ESO. Isto quere dicir que o alumnado de 2º de ESO A que non superou as Matemáticas de 1º de ESO, tense que examinar das Matemáticas de 1º de ESO nesa data.

 

- Qué quere dicir a expresión Recupera. cando aparece na data dunha proba telemática?

    A expresión Recupera. indica que hai que recuperar algunha avaliación da materia que se indica.

 

- Qué quere dicir a palabra Final cando aparece na data dunha proba telemática?

   A palabra Final indica que é un exame de recuperación de toda a materia vista ata o 13 de marzo de 2020.

INFORMACIÓN ACERCA DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN, AVALIACIÓN DE PENDENTES, AVALIACIÓN DO 3º TRIMESTRE E TITORÍAS

Achégase a seguinte documentacións adxunta:

 • Restablecemento do procedemento de admisión.
 • Avaliación das materias pendentes.
 • Avaliación do 3º trimestre
 • Solicitude de titorías.

Recordar ao alumnado con materias pendentes que ten que estar atento ás actividades ou probas que se programen na páxina web e na Aula virtua. Na páxina web, informaremos das actividades ou probas das materias pendentes no contido NOVAS ACTIVIDADES. Este contido renóvase cada semana. Estade atentos/as.

Por acordo do CECOP do 5 de maio (D.O.G do 6 de maio de 2020) establecéronse  instrucións  sobre  presenza  nos  centros  do equipo directivo e persoal administrativo e de limpeza. Polo tanto, a partir do 11 de maio asnais e pais que precisen información presencial ou teñan que efectuar trámites precisos no centro deberán solicitar cita previa chamando ao seguinte número de telefono: 881867080

A dirección

Distribuir contido


by Dr. Radut