Skip to Content
Versión para impresora

CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2020/2021

(Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinado ao alumnado matriculado en…)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DO 20/05/2020 AO 19/06/2020

Este ano, de maneira excepcional, a Dirección do centro decidiu poñer as datas de entrega de solicitudes por cursos e por apelidos. Poden ver o calendario destas quendas así como a documentación que hai que entregar, nas páxinas seguintes deste anuncio.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

Tamén se poderán presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes. Os impresos de solicitude presencial tamén se poden sacar da aplicación https://www.edu.xunta.es/fondolibros (ANEXO I e ANEXO II).

Para acceder ós enlaces das páxinas seguintes, pulsen no título deste anuncio.

Ou tamén poden descargar o texto coa información completa picando aquí.

MODIFICACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

 

De acordo coas instrucións da Consellería, tódolos Departamentos do IES Ramón Cabanillas veñen de modificar as súas programacións para adaptalas á situación xerada trala suspensión das clases.

É importante consultalas para coñecer os criterios para avaliar e cualificar cada materia, os prazos etc. As programacións están no menú de cada Departamento.

Nota: a Programación de Xadrez está nun ficheiro adxunto a esta mesma publicación

 

 

 

NOTA IMPORTANTE SOBRE ADMISIÓN E MATRÍCULA

-Non se debe confundir a ADMISIÓN coa MATRÍCULA.

-A admisión é só para o alumnado que se queira incorporar ó centro, no próximo curso 2020/21, procedente doutros centros. Reanúdase do 11 ó 18 de maio.

-A matrícula é para todo o alumnado, o de nova incorporación e tamén para o que xa forma parte do IES RAMÓN CABANILLAS. Renóvase curso a curso, tódolos anos.

-O alumnado do centro non ten que realizar a admisión para seguir cursando estudios no IES RAMÓN CABANILLAS, só debe formalizar a matrícula ordinaria no prazo do 1 ao 10 de xullo, quen aprobe todo en xuño.

-A matrícula extraordinaria será do 1 ao 10 de setembro, para o alumnado con asignaturas suspensas en xuño, unha vez realizados os exames de recuperación.

-O alumnado de 1º de ESO procedente do CEIP de Corvillón e máis do CEP Antonio Magariños Pastoriza, xa ten praza adxudicada no centro e só ten que formalizar a matrícula no prazo do 1 ao 10 de xullo.

-No mes de xuño estará exposto o calendario de matrícula por cursos, tanto no Centro como na nosa páxina Web.

REANUDACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN 2020/21

Este ano de maneira excepcional, prégrase aos administrados, ás familias etc., que concerten cita previa a partir do luns 11 de Maio, chamando ao número: 886 151 913, para evitar posibles concentracións nos centros.

Prégase tamén, que cando se presente no centro para a entrega de documentación, o faga provisto de mascarilla e luvas, polo seu e polo noso ben.

 

NOVOS PRAZOS DO PROCEDEMENTO

 

Prazo de presentación de solicitudes

Do 11 ao 18 de maio
Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo Ata o 26 de maio
Publicación das listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido Antes do 9 de xuño
Reclamacións contra as listaxes provisionais 3 días hábiles desde o día seguinte da súa publicación 
Publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido Ata o 26 de xuño
Matrícula: prazo ordinario Do 1 ao 10 de xullo

Matrícula: prazo extraordinario

Do 1 ao 10 de setembro

 

 

Actuais instrucións provisionais da Consellería

Publicamo-las instrucións máis recentes da Consellería despois da Mesa Sectorial celebrada o 15 de abril cos representantes do Ministerio de Educación e FP e as Comunidades Autónomas:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30850

Pregamos ás familias que na medida das súas posibilidades animen ó alumnado a non abandona-lo traballo para o instituto, pois é claro que a actividade lectiva continúa durante o confinamento.

Visitade o blogue de Orientación para consellos sobre como organiza-lo traballo do instituto na casa, e información sobre probas de acceso a FP.

Incluímos de novo o arquivo cos enderezos de correo de todo o profesorado do noso Centro.

 

 

Comunicación ás familias. 2ª avaliación.

Estimados pais e nais:

Como lles foi comunicado, o día 27 de marzo a Consellería de Educación enviou a todos os centros de ensino unhas Instrucións ordenando a realización da avaliación do segundo trimestre e indicando que tiñamos que ter as notas do alumnado postas o 3 de abril.


Diante da grave situación sanitaria e social que estamos vivindo, cos centros de ensino pechados e o noso alumnado nunha situación de confinamento ao igual que a maioría da sociedade, entendemos que non se dan as condicións para poder proceder a unha avaliación normal. Sendo conscientes ademais de que nalgúns cursos nin foi posíbel realizar as probas necesarias, nin se impartiu a totalidade da materia programada, dado que a actividade lectiva presencial rematou de forma abrupta o 12 de marzo, e o traballo realizado de xeito telemático desde ese día como indica a Consellería non é avaliábel.


Por esta razón queremos comunicarlles que aínda que o profesorado do centro cumpriu coa instrución da Consellería de realizar a avaliación, as notas que reciben os seus fillos e fillas deben consideralas como o que realmente son, unhas cualificacións anómalas, nas que só se valora unha porcentaxe do contido e para as que en algúns casos non foi posíbel realizar nin todas as actividades nin todas as probas necesarias.


Pola nosa parte agardamos recibir as necesarias indicacións da Consellería de Educación  sobre o traballo a desenvolver na terceira avaliación e de que xeito deberemos desenvolvelo, para poder organizarnos o antes posíbel, e poñernos en comunicación de novo con vostedes con información na páxina web do centro ou por medio dos titores e titoras.


Sen máis reciban un cordial saúdo, desexando unha pronta volta á normalidade.

                                                                            Cambados; 3 de abril de 2020

                                                                                                  A Dirección

INFORMACIÓN DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN


Neste enlace teñen información emitida pola Consellería de Educación sobre os acordos adoptados hoxe na reunión do Mininisterio de Educación coas Comunidades Autónomas, relativa ás probas de Acceso á Universidade, ás avaliacións, á FP etc.

En canto teñamos novas instrucións publicarémolas nesta páxina, polo que lles pedimos que sigan atentos e atentas a ela.

Un saúdo e cóidense.

A Dirección

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30634

Actualización enderezos de correo electrónico

Por favor, notade que houbo unha actualización no ficheiro cos enderezos de correo electrónico do profesorado.

INFORMACIÓN SOBRE A ATENCIÓN Ó ALUMNADO DO IES RAMÓN CABANILLAS PERANTE A SITUACIÓN DE ALARMA

Tendo en conta as instrucións elaboradas e enviadas pola Consellería de Educación para os 14 días naturais nos que en principio o alumnado non poderá asistir ao Instituto, o Equipo Directivo xunto co Claustro de Profesorado do noso centro elaboramos unhas directrices, co obxecto de que pese á extraordinaria situación pola que estamos a pasar o noso alumnado poida continuar a súa aprendizaxe.
Moito profesorado do centro xa mantén ao longo do curso canles de comunicación (correo electrónico etc.) co seu alumnado, pero dadas as circunstancias queremos sinalar algunhas cuestións que consideramos útiles e importantes:

  • O profesorado manterá o seu traballo de programación, elaboración de material e atención ao alumnado, coa diferenza de que non vai ser unha relación presencial. Por tanto todo o alumnado vai estar atendido.
  • É fundamental que o alumnado manteña o ritmo de estudo, tentando establecer na casa un horario semellante ao que teñen no centro, de xeito que non perdan capacidade de concentración nin hábitos de traballo e que cando volvamos a unha situación de normalidade poida adaptarse aos ritmos normais de estudo do xeito máis rápido posíbel.
  • O instituto conta cunha Aula Virtual que é coñecida polo noso alumnado, dado que moito emprégaa durante o curso; na mesma teñen que buscar a materia e o curso correspondente para comprobar se o profesorado ten subido á mesma material de estudo ou traballo. O enderezo da Aula Virtual é o seguinte http://www.edu.xunta.gal/centros/iesramoncabanillas/aulavirtual2/ e na cabeceira desta páxina figura un acceso directo a ela.
  • Nestes últimos días houbo profesorado que xa lle indicou ao seu alumnado o traballo a facer, entregándolle ademais o material (fichas, indicacións, exercicios...) así que nalgúns casos non precisarán a Aula Virtual.
  • Con estas directrices publicamos un documento anexo no que aparecen os enderezos de correo electrónico do profesorado, para que o alumnado diante de dúbidas, consultas etc. poida ter un contacto directo co profesor ou profesora correspondente. Eses enderezos de correo son exclusivamente para esa función.
  • Ao respecto de avaliacións, exames, probas de ABAU, probas de acceso a Ciclos Formativos, ou outro tipo de dúbidas relacionadas co desenvolvemento do presente curso escolar non podemos proporcionar máis información neste momento, dado que non a temos. Deberemos seguir as instrucións que nos vaia enviando a Consellería de Educación, e toda a información que poidamos aportar a partir de hoxe porase nesta mesma páxina web.
  • Para consultas que non teñan relación co traballo diario dos seus fillos e fillas nestes días, pregamos que non se dirixan aos correos do profesorado senón ao correo do centro ies.ramon.cabanillas@edu.xunta.gal

PROCESO DE ADMISIÓN

Por outra banda, tendo en conta que os centros van estar pechados ata novo aviso, a Consellería de Educación amplía o prazo de presentación presencial e telemática das solicitudes de admisión, que finalizará unha semana despois do reinicio das clases.


Somos conscientes da intranquilidade que hai nas familias neste momento, pois tamén nós a padecemos, pero temos toda a confianza en que superaremos esta complexa situación, e en que o noso alumnado rematará con éxito a súa etapa escolar.


A Dirección

INSTRUCIÓNS ATENCIÓN A DISTANCIA DO ALUMNADO

ENDEREZOS DE CORREO ELECTRÓNICO DO PROFESORADO (Nova actualización 7 de maio)

INFORMACIÓN SOBRE COROA-VIRUS

 

Pregamos que estean atentos e atentas ás instrucións que iremos subindo a esta páxina web perante a situación de excepcionalidade declarada polas autoridades sanitarias e educativas.

 

Instrucións dadas pola Consellería.

Distribuir contido


by Dr. Radut