Skip to Content

Oferta educativa ESA

A oferta na ESA é a seguinte:

 

Cadro de equivalencias, para efectos académicos e de validacións, das materias de educación secundaria obrigatoria cos módulos correspondentes da educación secundaria para persoas adultas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSOAS ADULTAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

DENOMINACIÓN DO ÁMBITO DE COÑECEMENTO

ÁREAS OU MATERIAS

Comunicación

 

 

 

 

Lingua galega e literatura

 

Lingua castelá e literatura

 

Lingua estranxeira

 

Científico-tecnolóxico

 

 

 

Tecnoloxía

 

Matemáticas

 

Ciencias da natureza/ Bioloxía e xeoloxía

 

Física e química

Sociedade

 

 

 

 

Ciencias sociais, xeografía e historia

 

Educación para a cidadanía e os dereitos humanos

 

 

Ademais dos ámbitos anteriores, o instituto ten como oferta curricular a seguinte:

  • Módulos I e IV: FOL (Formación e orientación laboral)

  • Módulos II e III: Informática.

A ESA consta de catro módulos:

  • Módulo I e III cursaranse no primeiro cuadrimestre.

  • Módulo II e IV cursaranse no segundo cuadrimestre.page | by Dr. Radut