You are hereBlogues / blogue de admin / FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. ADMISIÓN 2020/2021

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. ADMISIÓN 2020/2021


Prazo de entrega de solicitudes de admisión a FPB do 1 ao 11 de setembro.

Documentación a entregar:

  • Solicitude (ED522A)
  • Anexo A
  • Anexo III (consentimento de incorporación á FPB)
  • Anexo IV (comunicación de incorporación á FPB)
  • Fotocopias e orixinais do DNI do solicitante e do pai/nai/titor legal
  • Certificado de discapacidade do solicitante, de solicitar praza reservada por ese cupo.

A solicitude deberá estar asinada polo solicitante e polos dous proxenitores obrigatoriamente, excepto nos casos de defunción dun deles, de separación con patria potestada en exclusiva dun dos proxenitores ou de violencia de xénero. Nestes casos, haberá que xustificar documentalmente.

Pode descargar a solicitude e o anexo A dende os arquivos adxuntos.

Máis información sobre admisión en FPB en http://www.edu.xunta.es/fp/fpbasica

AdxuntoTamaño
ED522A_SOLICITUDE ADMISION E MATRICULA.pdf986.88 KB
Anexo A.pdf102.18 KB