Skip to Content
Lona de benvida

Avda Miguel Hernández, 8. 15173- Oleiros (A Coruña).

Tno: 881 880 845. e-mail: ies.miraflores@edu.xunta.es

I Concurso de vídeo: IES Miraflores. Polo bo trato

Convócase o I Concurso de vídeo: IES Miraflores. Polo bo trato en conmemoración do día internacional da eliminación da violencia contra a muller.

O prazo de presentacións de traballo abrangue dende o propio día 25 de novembro ate o 8 de decembro.

Os traballos deberán subirse ao OneDrive do IES Miraflores, e entregar en vicedireccción un sobre coas autorizacións asinadas.

 

 

NOVO PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021.

LEMBRADE:

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva NON PODERÁN ACUDIR AO CENTRO, en virtude de ser considerados contactos estreitos.

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero NON SERÁ NECESARIO QUE GARDEN CORENTENA NO DOMICILIO, PODENDO ACUDIR TANTO Á ESCOLA como ao seu posto de traballo.

PUBLICACIÓN DOS CRITERIOS E PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO MATRICULADO EN ESO

 

Xúntase a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

  • As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
  • Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

    a) No centro docente.

    b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

  • Alumnado exento de presentar solicitude Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21.
  • O prazo para presentar as solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

   https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-061120-0002_gl.pdf

 

ENQUISAS PROXECTO LINGÜÍSTICO DO IES MIRAFLORES

Prezadas familias,profesorado e alumnado:

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do IES Miraflores está a elaborar o Proxecto Lingüístico do centro e para iso precisamos da vosa colaboración.

No  seguinte enlace, deberedes respostar a unha serie de preguntas no apartado que vos corresponda.

A enquisa é anónima e ten como único fin, facer un estudo estatístico e de valoración da situación sociolingüística do centro e da súa contorna.

Agradecemos de antemán as vosas opinións e suxestións e que completedes o cuestionario antes do vindeiro 27 de novembro.

 

CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS DE MEMBROS DOS CONSELLOS ESCOLARES DE CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.

RESOLUCIÓN DO 22 DE OUTUBRO DE 2020, DA SECRETARÍA XERAL DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL, POLA QUE SE ADÍA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DOS MEMBROS DOS CONSELLOS ESCOLARES DE CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_adiamento_renovacion_consellos_escolares.pdf

A situación derivada do empeoramento da crise sanitaria xerada pola pandemia do COVID-19 levou ás autoridades sanitarias a ditar a Orde do 21 outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. Neste contexto, coa finalidade de preservar a saúde das persoas e evitar aglomeracións faise necesario o adiamento da convocatoria de eleccións a consello escolar de centros docentes sostidos con fondos públicos de ensino non universitario.

SOLICITUDE DE DÍAS NON LECTIVOS DE CENTRO

Por decisión e acordo do Claustro e do Consello escolar, reunidos os días 22 e 24 de setembro de 2020, en base a razóns de tradición, costume e conveniencia pedagóxica e de acordo co disposto no artigo 7.2 da Orde do 25 de xuño de 2020 (DOG do 9 de xullo), o Centro solicitou perante a Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, como días non lectivos para o curso escolar 2020/2021, os seguintes:

-       LUNS, 2 DE NOVEMBRO DE 2020

-       VENRES 8 DE XANEIRO DE 2021.

Indicacións para entrar na aula virtual.

Para entrar na aula virtual, hai que indicar un nome de usuario e un contrasinal.

Nome de usuario: nome do alumno.apelido1apelido2 (todo en minúsculas, sen acentos e sen ñ, esta convértese en n).

Exemplos:

Nome alumno/a: Pedro Ponte López

Nome de usuario: pedro.pontelopez

Se un alumno ten un nome composto, este queda separado por puntos, por exemplo:

Nome alumno/a: María del Pilar Yáñez Pérez

Nome do usuario: maria.del.pilar.yanezperez

Contrasinal: ​ changeme ( é o mesmo para todos, logo o sistema pide que se cambie)

 

 

PRESENTACIÓN RESUMO ADAPTACIÓN AO COVID 19 CURSO ESCOLAR 2020-2021

En arquivo adxunto dispoñen dunha pequena presentación da adaptación ao COVID19 do curso que comeza mañá. 

 

Recolle algunhas das medidas adoptadas polo Centro para garantir un entorno seguro onde poder desenvolver a actividade académica.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut