Matemáticas

Recuperación de materias pendentes

Os exames de recuperación das materias pendentes realizaranse nas seguintes datas:

1º PARCIAL: 14 ao 18 de decembro

2º PARCIAL: 1 ao 5 de Abril

 

Os alumnos poderán facer as actividades de repaso propostas polos profesores correspondentes como axuda para aprobar o exame.

Libros de texto

Os libros de texto que se empregarán en Matemáticas para o curso 2018-2019 serán:

 

1º ESO - Matemáticas:

             Título: Matemáticas

              Autor: Machín Polaina, P. y Rey Fedriani M. J.

          Editorial: Oxford University Press

               ISBN: 978-84-673-8583-0

 Ano de publicación: 2015

 

2º ESO - Matemáticas:

            Título: Matemáticas

             Autor: Francisco Javier García Crespo

         Editorial: Editex  

              ISBN: 978-84-9003-269-5

Ano de publicación: 2012

 

3º ESO - Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas:

            Título: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

             Autor: de Lucas Benedicto, M. et al.

         Editorial: Oxford University Press

              ISBN: 978-84-673-8584-7

Ano de publicación: 2015

 

4º ESO - Matemáticas B:

       Título: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

             Autor: de Lucas Benedicto, M. et al. 

         Editorial: Oxford University Press

              ISBN: 978-84-673-8584-7

 

Ano de publicación: 2015

 

4º ESO - Economía:

       Título: Economía

             Autor: Anxo Penalonga Sweers

         Editorial: McGrawHill Educación

              ISBN: 978-84-486-1290-0

 

Ano de publicación: 2015

 

 

Programacións

Estas son as programacións das materias impartidas polo departamento.

Composición do departamento

 

Durante o curso académico 2015/2016, a docencia asignada ó Departamento de Matemáticas estará distribuída da seguinte maneira:

REBECA SANTIAGO HERMIDA, que impartirá clases de:

  • Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas en 3º ESO.
  • Matemáticas orientadas as ensinanzas académicas en 4º ESO.
  • Economía en 4º ESO.

DNIEL FERNÁNDEZ SILVA, que impartirá clases de:

  • Matemáticas en 1º ESO.
  • Matemáticas en 2º ESO.

 

Páxina do departamento de matemáticas

 

Benvido á páxina web do departamento de matemáticas do IES Lamas de Castelo.

Fai clic no título para acceder ao contido.

Distribuir contido