Composición do departamento

Durante o curso académico 2019/2020, a docencia asignada ao Departamento de Matemáticas estará distribuída da seguinte maneira:

MACÍAS LÓPEZ IGREXAS, que impartirá aulas de:

  • Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas en 3º ESO.
  • Matemáticas orientadas as ensinanzas académicas en 4º ESO.
  • Matemáticas en 2º ESO (reforzo).

ELISA MARTÍNEZ BUSTO, que impartirá aulas de:

  • Matemáticas en 1º ESO.
  • Matemáticas en 2º ESO.
  • Economía en 4º ESO.