Composición do departamento

 

Durante o curso académico 2015/2016, a docencia asignada ó Departamento de Matemáticas estará distribuída da seguinte maneira:

REBECA SANTIAGO HERMIDA, que impartirá clases de:

  • Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas en 3º ESO.
  • Matemáticas orientadas as ensinanzas académicas en 4º ESO.
  • Economía en 4º ESO.

DNIEL FERNÁNDEZ SILVA, que impartirá clases de:

  • Matemáticas en 1º ESO.
  • Matemáticas en 2º ESO.