try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%

ABERTO O PRAZO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2018-2019

Normativa reguladora do proceso de admisión:

DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro

ORDE do 12 de marzo de 2013 

ORDE do 25 de xaneiro de 2017

Presentación de solicitudes de admisión :

 • Do 1 ao 20 de marzo, ambos inclusive
  • HORARIO DE PECHE DE OFICINAS PARA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 14:00 HH.
   NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES PASADO DITO HORARIO.
  • PÓDESE PRESENTAR A SOLICITUDE A TRAVÉS DA APLICACIÓN EN https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
 • Entregar a seguinte documentación:
  - Solicitude, según modelo normalizado. Pódese cumplimentar na aplicación e presentala directamente, imprimila unha vez cuberta ou descargala para cubrila a man. Nestes dous últimos casos haberá que presentala no centro educativo.
  - Copia DNI do alumno
 • Se presentará unha única solicitude no centro no que se solicite praza en primeiro lugar. En caso de non respetar esta indicación, perderanse os dereitos de prioridade que poideran corresponder.
 • O alumnado que ten garantida a súa permanencia no centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto, deberá comunicalo ao mesmo tempo no centro de orixe.
 • O alumnado que ten reservada praza no centro, se presenta solicitude de admisión nun centro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.