Skip to Content

SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓNS Á SECRETARÍA

   Se desexa solicitar algunha certificación á secretaría do Ies de Sabón poderá facelo enchendo o seguinte formulario e premendo na opción enviar, que aparecerá abaixo.

  • Tramitación da solicitude: en dúas xornadas laborais.
  • Recollida: Unha vez tramitada, deberá recoller a certificación persoalmente na Secretaría do instituto, no horario de atención ao público ( de 09:00 a 11:30 e de 12:00 a 14:00 en días lectivos). En ningún caso se remitirán certificacións por correo electrónico.

   

NOTA LEGAL:

      En cumprimento do disposto no Reglamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, infórmase do seguinte:

  • Finalidade: 

Os datos persoais facilitados neste formulario serán tratados coa finalidade de rexistras e xestionar as consultas dos interesados.

Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recolleron e para determinas as posibles responsabilidades que poidan derivarse de dita finalidade e do tratamento dos datos. Será de aplicación o disposto na normativa de arquivos e documentación.

  • Responsable do tratamento:
    • Identidade: Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia.
    • Dirección postal: Edificio administrativo San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela.
  • Dereitos:

A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia, como responsable do ficheiro, ou mediante o envío dun correo electrónico a: sxt.cultura.educacion@xunta.gal

 

Seleccione o certificado que precisa

Nome do solicitante

Apelidos do/a solicitante

Número do documento de identidade do solicitante, e letra ou letras identificadoras.

Data de nacemento do solicitante

Último ano no que cursou os estudos obxecto da certificación

Idioma no que desexa a certificación

Alegacións ou aclaracións que desexe facer constar para tramitar mellor a súa solicitude.

CAPTCHA
Esta pregunta é para comprobar que vostede é unha persoa e prever o envío automático de lixo.
Imaxe CAPTCHA
Introduza os caracteres amosados na imaxe.


webform | by Dr. Radut