Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

CIUGA

Parámetros de ponderación ( 0,1 e 0, 2) das materias da fase especifíca da PAU 2012 para o acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao do SUG no curso 2012-2013.