Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Cristo s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

3.º ESO: miniprogramacións

AVISO IMPORTANTE

Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galiciacómpre ter en conta os seguintes cambios que afectan ás programacións:

  • No mes de xuño realizarase a terceira avaliación (semana do 6 de xuño) e a avaliación final ordinaria (22 de xuño).
  • O período entre a avaliación terceira e final será lectivo e de asistencia obrigatora. Realizaranse actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.
  • Na ESO desaparece a convocatoria de avaliación extraordinaria.

CAPÍTULO III
Artigo 7.  Avaliación

(...)

8. O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. Nese sentido, para o alumnado que teña materias ou ámbitos con partes sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un breve informe de avaliación individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva das materias ou dos ámbitos farase efectiva na avaliación final de curso.

AdxuntoTamaño
A- Bioloxía e xeoloxía 3eso.pdf63.56 KB
A -Cultura clásica 3eso.pdf194.77 KB
Educación Física.pdf16.06 KB
A- EPVA ESO. revisada.pdf419.87 KB
A - Física e Química 3eso.pdf314.06 KB
A - Francés 3 eso.pdf112.32 KB
A- Inglés ESO.pdf960.51 KB
A - Castelán 3eso.pdf403.2 KB
A -Galego 3eso.pdf116.61 KB
A- Matemáticas 3eso.pdf107.16 KB
Música 3eso.pdf43.69 KB
A- Tecnoloxía 3º ESO.pdf42.47 KB
Valores éticos 3eso.pdf195.4 KB
A - XeoHis 3eso.pdf259.38 KB