Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Criesto s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

    
PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
  EDIXGAL MOODLE ABALAR  
       
   REDES     VIDEOCONFERENCIA 
 

        

Sistema educativo de Québec

Enlace a unha páxina oficial do ministerio de educación de Quebec, con información sobre o sistema educativo:

http://www.education.gouv.qc.ca/en/teachers/programs-of-study/