APA

ANPA

FAITE SOCIO DA A.N.P.A

Para o instituto é moi importante a participación das familias e a ANPA e os representantes de nais e pais no Consello Escolar son a voz de todos/as vós.

Enlace ao facebook da ANPA

Proxecto de Estatutos da ANPA

Eleccións dos representantes de nais,pais ao consello escolar

Distribuir contido