NOVA NORMATIVA NO USO DOS MÓBILES NO CENTRO

Enderezo: Av. da Ponte, 102, 36215 Vigo, Pontevedra  
  
Horario de clases:


            De luns a venres de 8:40 a 14:10 horas
            Luns: 16:50 a 18:30 horas
            Recreo: 11:10 a 11:40 horas
 
Horario de oficinas:

             De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
 
Horario de visitas: 
         
            Prégase pedir cita previa
 
Correo electrónico: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
             Conserxería: 886 12 04 29
         Secretaría: 886 12 04 30
 
 

 

 

 
   
   
     

ANPA

 

 

 

 

 

VIAXES FIN DE CURSO  

 

 

Estimadas familias,

Tal como saberedes pola prensa, a Xunta de Galicia publicou o 4 de xaneiro  unha nova orde na que se prohibe o uso de dispositivos electrónicos nos centros educativos dependentes da Consellería. Tal prohibición esténdese durante a duración de toda a xornada escolar,  salvo que o persoal docente o requira para realizar algunha actividade didáctica. Seguindo as directrices ditaminadas pola Xunta de Galicia, o consello escolar do centro aprobou o 18 de xaneiro de 2024 un novo protocolo no que se recolle esta nova orde. Podedes mer o mencionado protocolo permendo no seguinte link

Un saúdo

O Equipo Directivo