Actividades Extraescolares dos luns ao mediodía

E N Q U I S A

Queremos saber os vosos intereses para as actividades, cubride esta enquisa para poder comprobar que grupos hai

(a inscrición das actividades da ANPA é no seu propio cuestionario, este só ten carácter estatístico)