PROCESO ADMISIÓN E MATRÍCULA CURSO 2023/24

Enderezo: Av. da Ponte, 102, 36215 Vigo, Pontevedra  
  
Horario de clases:


            De luns a venres de 8:40 a 14:10 horas
            Luns: 16:50 a 18:30 horas
            Recreo: 11:10 a 11:40 horas
 
Horario de oficinas:

             De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas
 
Horario de visitas: 
         
            Prégase pedir cita previa
 
Correo electrónico: ies.carlos.casares@edu.xunta.gal
             Conserxería: 886 12 04 29
         Secretaría: 886 12 04 30
 
 

 

 

 
   
   
     

ANPA

 

 

 

 

 

VIAXES FIN DE CURSO  

 

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS 25 ABRIL

As persoas interesadas poderán formular reclamación, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar do centro. As reclamacións entenderanse estimadas ou desestimadas coa publicación da listaxe definitiva.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS 15 MAIO

As persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación. A resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin á vía administrativa.

As listaxes poderán consultarse:

 

  • Presencialmente, no taboleiro de anuncios do centro.

  • Telematicamente, a través da aplicación admisiónalumnado da Consellería de Educación empregando a Chave365 ou certificado dixital.

     O prazo de matrícula, tanto para o alumnado do centro como para o alumnado de nova admisión, será do 23 de xuño ao 7 de xullo. Os días de matrícula para cada curso poderán consultarse na nosa páxina Web ou na aplicación Abalar.

 

Toda a información relativa ao proceso de admisión e matrícula será publicada coa antelación suficiente na páxina Web do centro.