Novo contrato transporte escolar

A Consellería de Educación realizou unha actualización dos contratos do transporte escolar en Galicia. Este luns día 10 de xaneiro iníciase o transporte coas novas compañías adxudicatarias, que poden ser ou non as mesmas que estaban. (Todavía non temos o dato das empresas concretas adxudicatarias, que están agrupadas baixo a nomenclatura UTE 6)

Por parte do centro, a comprobación que se nos pedíu foi de paradas activas, e temos a garantía de que se manteñen todas as paradas que estaban funcionando.

Así que o servizo de transporte ao IES Antonio Fraguas debería funcionar con normalidade.

 

De todos xeitos, prégase que as incidencias que se puidesen detectar nos primeiros días se comuniquen ao centro mediante correo electrónico, para trasladalas ao servizo de inspección de transportes. 

No caso de producirse algunha incidencia, envíen un correo electrónico (ies.antonio.fraguas@edu.xunta.gal) indicando no asunto "INCIDENCIA TRANSPORTE ESCOLAR", e no correo a descrición do sucedido.

 

Representantes Consello Escolar (pais e nais e alumnado)

Unha vez realizadas as votacións de pais e nais, así como de alumnado, infórmase do resultado para estes colectivos:

Representantes de pais e nais:

Mª Isabel Sampedro Parada e Adriana Quintáns Tarrío

Representantes do alumnado:

Kevin Andrade, José Luis Gómez, Beatriz Amado e Agustín Landín

 

As actas cos resultados das votacións e os votos obtidos por cada candidatura están expostos no taboleiro do centro.

Axudas: máscaras para o alumnado de ESO

Convocadas axudas para distribución gratuita de máscaras ao alumnado da ESO en función da renda no curso 2021-22.

Renovación Consello Escolar

 Este ano temos que renovar parcialmente o Consello Escolar e escoller 4 representantes de alumnado, 2 representantes de pais e nais, 5 representantes do profesorado e 1 representante do persoal de administración e servizos.

 

semáforoCOVID

TEATRO

Igualdade

Orientación

Aula Virtual

 

Planos do centro

Medidas COVID

 

Accesos

Revista Escolar

Biblioteca

Semana Cultural

Departamentos