Matrícula

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 2021-2022

 Prazo: ata o 10 de setembro, preferentemente seguindo este calendario:

1º ESO

8 de setembro

Impreso de matrícula

2º ESO

8 de setembro

Impreso de matrícula

3º ESO

8 de setembro

Impreso de matrícula

4º ESO

7 de setembro

Impreso de matrícula

1º BACH

7 de setembro

Impreso de matrícula

Autorizacións

2º BACH

7 de setembro

Impreso de matrícula

 

 

FPB

 

 

 

Setembro

2021

 

Instruccións e documentación a presentar

Presentación de solicitudes:

Listaxe de admitidos:

Reclamación á listaxe:

Matriculación:

1 ao 10 de setembro ás 13:00

15 de setembro

16 ao 17 de setembro

15 ao 22 de setembro

 

 Documentación :

1. Impreso de matrícula cuberto e asinado pola nai, pai ou titor/a legal, de ser o alumnado menor de idade. 

2. Copia do DNI do alumno/a. En caso de non ter DNI presentarase copia do libro de familia. 

3. Copia da tarxeta sanitaria (só alumnado de 1º e 2º da ESO). 

4. Certificación académica de Educación Primaria, ESO ou Bacharelato para o alumnado procedente de centros non adscritos. Non é necesaria a certificación para o alumnado que veña dos CEIP Graxal, Portofaro nin Wenceslao Fdez. Flórez. 

5. Solicitantes de Sección Bilingüe en 1º ESO: copia do boletín de notas do curso anterior ou copia da folla 6 do historial de Primaria. 

6. Alumnado de 3º e 4º ESO, Bacharelato e Ciclos formativos menores de 28 anos: resgardo de pagamento de seguro escolar (1,12 euros a ingresar mediante transferencia ou en caixeiro de ABANCA, nº de conta IBAN ES05 2080 0048 2130 4000 5264. 

7. O primeiro día de clases, en setembro, cada alumno/a deberá entregar ao seu titor/a 4 fotografías de tamaño carnet co seu nome e apelidos escritos por detrás.

 

 Lugar de presentación:

O impreso de matrícula e o resto da documentación pódense entregar en Secretaría do centro nos prazos establecidos, ou PREFERIBLEMENTE enviar escaneados ao correo electrónico : matricula@iesafonsoxcambre.com consignando no asunto do correo:

    Nome do alumno/a + curso.

 

 Transporte:

A continuación se listan as paradas das distintas rutas dos buses escolares para alumnos con dereito a transporte escolar.

AUTOCARES ASICASA

Ruta

Paradas

1

Graxal (polideportivo), Instituto 

2

Graxal (polideportivo), Instituto

3

Costa da Tapia (Mapfre), Instituto

4

1ª quenda

Costa da Tapia (Mapfre), Casa das Palmeiras, Instituto

4

2ª quenda

Casa das Palmeiras, Paraugas, Instituto

5

Cruceiro de Bribes, Meixigo, Casal, Pontecela, Patiña, Cambre (praza), Instituto 

6

Cambre (praza), Instituto

  

AUTOCARES ARRIVA

Ruta

Paradas

7

As Revoltas, Priguiza, Lendoiro, Mota, Fraiz nº 28, Fraiz nº 10, Volteiro, Catro Camiños, Ponte autopista, Cruceiro-Pravio, Carpintería Hnos. Pan, Cambre-Drozo, Cambre, Instituto

8

Quintán, Apeadeiro de Cecebre, Castros do Bosque, Bar  Barbeito, Muíño Vello, Vilares, Gándara, Armental, Carballás, Os Fabas, Estorrentada, A Pega, Instituto

 

 Mapa de zonas de transporte 1 a 4.

 

Powered by Drupal - Design by artinet