Skip to Content

Probas clasificación

CLASIFICACIÓN 2019

Os alumnos que queiran acceder a un curso distinto de Básico 1 e non o poidan facer certificando coñecementos do idioma a través da Orde do 21 de xuño de 2016 terán que facer a proba de clasificación.

A matrícula para poder presentarse a ditas probas será do 2 ao 6 de setembro.

Tras a publicación dos resultados da proba os alumnos terán que facer a través do enlace correspondente e  ata o 16 de setembro a sua preinscrición en liña para o nivel ao que obtiveran acceso.

Tanto a matrícula, como as probas e a publicación dos resultados serán na sede central da escola: Rúa Calvo Sotelo, 65 (Monforte de Lemos)

Importante: é imprescindible vir ao exame có DNI e o resgardo de matrícula

Ver Datas

Resultado das probas onde figura o curso ao que accede o candidato e para o que terá que facer a preinscrición.

Alemán Francés  Inglés

* IMPORTANTE: Para os que fixeron a proba de clasificación: TEÑEN QUE FACER A PREINSCRICIÓN NO NIVEL QUE ACADARON ANTES DO domingo 15 de setembro inclusive. Os que xa vos preinscribistes pero en niveis INCORRECTOS: TENDES QUE ENTRAR OUTRA VEZ E MODIFICAR O NIVEL.

 

Información xeral

As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso do nivel básico. Ditas probas estarán destinadas só ao novo alumnado.

Os resultados da proba manterán a súa validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de  idio

As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso do nivel básico. Ditas probas estarán destinadas só ao novo alumnado.

Os resultados da proba manterán a súa validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de  idiomas de Galicia.

 Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter, de acordo co artigo 59.2 da Lei Orgánica de Educación, dezaseis anos ou cumprilos antes do 31 de decembro do ano natural en curso se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así.

As datas de inscrición nas probas de clasificación serán do no mes de setembro.

Para formalizar a inscrición as persoas candidatas deberán presentar a seguinte documentación no centro onde desexen facer a proba:

- Resgardo do aboamento de taxas

- Ficha matrícula cumplimentada

- Fotocopia DNI

Distribuir contido


by Dr. Radut