Skip to Content

Probas clasificación

PROBAS DE CLASIFICACIÓN set 2018

Os alumnos que queiran acceder a un curso distinto de Básico 1 e non o poidan facer certificando coñecementos do idioma a través da Orde do 21 de xuño de 2016 terán que facer a proba de clasificación.

A matrícula para poder presentarse a ditas probas será do 3 ao 7 de setembro.

As probas celebraranse os día 10 e 11 de setembro.

Os resultados publicaranse o mércores 12 de setembro a partir das 12.00.

Tanto a matrícula, como as probas e a publicación dos resultados serán na sede central da escola: Rúa Calvo Sotelo, 65 (Monforte de Lemos)

Importante: é imprescindible vir ao exame có DNI e o resgardo de matrícula

Ver datas

Resultados das Probas

 

Información xeral

As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso do nivel básico. Ditas probas estarán destinadas só ao novo alumnado.

Os resultados da proba manterán a súa validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de  idiomas de Galicia.

 Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter, de acordo co artigo 59.2 da Lei Orgánica de Educación, dezaseis anos ou cumprilos antes do 31 de decembro do ano natural en curso se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así.

As datas de inscrición nas probas de clasificación serán do no mes de setembro.

Para formalizar a inscrición as persoas candidatas deberán presentar a seguinte documentación no centro onde desexen facer a proba:

    Resgardo de aboamento das taxas.
    Impreso de inscrición debidamente cumprimentado.
    Fotocopia do DNI ou pasaporte.

A duración máxima da proba en todos os idiomas será de dúas horas na parte de expresión e interacción escrita, comprensión de lectura e comprensión oral, e 5 minutos na proba de expresión oral.

1ª sesión

(máximo 2 horas)

 

Comprensión de lectura

_____________

 Expresión e interacción escrita

_____________

Comprensión oral

 

 Máximo 30

minutos


 Máximo 60 minutos


Máximo 30 minutos

2ª sesión Expresión oral

5 minutos por

persoa candidata

Distribuir contido


by Dr. Radut