Skip to Content

Probas certificación

Matricula alumnado CUALE

O prazo de matrícula nas probas de certificación para o alumnado que asiste aos cursos CUALE e CALC, será do 18 ao 22 de abril 2022, ambos incluídos. A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 22 de abril.

A matrícula realizarase en liña dende o enderezo seguinte: http://www.informaticacentros.com/xunta/

Documentación: para formalizar a matrícula, o alumnado deberá presentar, a través da aplicación web a seguinte documentación:

1. O impreso de matrícula xerado pola web de matrícula.

2. Unha fotocopia do DNI ou do NIE.

A documentación presentarase dende a ligazón:

http://www.informaticacentros.com/xunta/

Probas ordinarias e extraordinarias 2022

Xa podedes consultar a Circular 2/2022 das Probas de certificación, así como as datas de todas as probas ordinarias (xuño) e extraordinarias (antigas probas de setembro) de 2022.

Circular 2/2022

 

 

Convocatoria ordinaria 2022

ALEMÁN - FRANCÉS - INGLÉS MONFORTE

INGLÉS CHANTADA - ITALIANO

  Chamamentos orais convocatoria ordinaria

Alemán - Francés - Italiano

 Inglés Monforte - Inglés Chantada

 

Convocatoria extraordinaria 2022

ALEMÁN - FRANCÉS - INGLÉS MONFORTE

INGLÉS CHANTADA - ITALIANO

Chamamentos orais convocatoria extraordinaria

Inglés Monforte     Inglés Chantada

Francés    Italiano

 

 

Consulta os baremos para a avaliación da expresión escrita, a expresión oral e a mediación para o curso 2021-2022

Nivel A1/A2    Nivel B1    Nivel B2    Nivel C1   Nivel C2

 

 

Consulta a guía informativa do/a candidato/a

 

Modelos de Probas EOI

Datas probas libres 21-22

 

Niveis A2-B1

 

Niveis B2-C1

 

Inglés - Chamamentos probas orais

Nivel A1/A2 - Nivel B1 - Nivel B2 - Nivel C1

Italiano - Chamamentos probas orais

Nivel B1

 

Nota informativaO alumnado que non poida realizar as probas de acordo co calendario de probas libres por causas derivadas da Covid 19, e así o acredite ante a dirección do centro, poderá renunciar á matrícula e solicitar a devolución das taxas aboadas, na secretaría da EOI Monforte.

 

 Publicación das notas en Centrosnet

   Francés: 25 febreiro ás 10:00

Italiano: 16 de febreiro ás 10:00

Inglés A2 e B1: 18 de febreiro ás 10:00

 Inglés B2 e C1: 14 de febreiro ás 18:00

 

 

 

Nas seguintes guías informativas recóllense as descricións das probas de certificación dende o nivel A2 ata o nivel C1.

Pode descargalas no seguinte enlace: GUÍA DO CANDIDATO

Matrícula nas probas libres das escolas oficiais de idiomas

Publicouse a Circular 7/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan as probas de certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial polo réxime libre para o curso 2021/22.

Niveis A2 e B1:

- Prazo de inscrición: do 9 de novembro ata o 26 de novembro 2021 ás 12:00h.

- Prazo de matrícula e entrega da documentación en liña: do 9 de novembro ata o 10 de decembro 2021.

Niveis B2 e C1:

- Prazo de inscrición: do 9 de novembro ata o 26 de novembro de 2021 ás 12:00h.

- Adxudicación por sorteo da escola onde foi admitido/a: a partir do 1 de decembro 2021 na aplicación https://www.eoidigital.com/eoixuntalibre

- Prazo de matrícula e entrega de documentación en liña: do 1 ao 10 de decembro 2021.

- Para os niveis B2-C1 os/as candidatos/as deberán seleccionar todos os centros en que se van a administrar as probas, de acordo coa súa orde de preferencia.

 

Nota importante:

- A matrícula non terá validez ata que se suba a documentación correspondente na mesma aplicación.

- Non se celebrará ningunha proba na Sección de Chantada.

 

Matrícula libre 2021-2022

Procedemento e taxas probas libres 21-22

 

Circular 7/21

Prenscrición e matrícula

 

Data das probas dos niveis A2 e B1 na EOI de Monforte.

Data das probas nos niveis B2 e C1 na EOI de Monforte

PROBAS CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA OUTUBRO

Prema sobre o idioma correspondente para ver as datas.

ALEMÁN   -   FRANCÉS   -   INGLÉS  -   ITALIANO

INGLÉS CHANTADA

 

Protocolo das Probas de Certificación

É moi importante que o leades antes de vir facer as probas. A asistencia ás probas supón a previa lectura e aceptación das medidas detalladas neste protocolo.

Grazas pola vosa colaboración.

 

COMO ACCEDER A CENTROSNET?

Recomendamos usar o Navegador Mozilla Firefox.

Instruccións

Se non se ten nº de expediente usar a data de nacemento DD/MM/AAAA

Información xeral

1. Poderanse matricular nas probas de certificación aquelas persoas que teñan feitos dezaseis anos ou que os fagan antes do 31 de decembro do ano natural en curso naquel idioma que cursase como primeira lingua estranxeira nas ensinanzas ordinarias.

2. Poderanse matricular nas probas de certificación aquelas persoas que teñan feitos catorce anos ou que os fagan antes do 31 de decembro do ano natural en curso naqueles idiomas que non cursasen como primeira lingua estranxeira nas ensinanzas ordinarias.

3. O alumnado libre poderá matricularse en calquera nivel das probas de certificación, previo pagamento das taxas correspondentes, xa que non é requisito indispensable dispoñer do/s certificado/s anterior/es.

4. Prazo de matrícula: o prazo de matrícula para as probas de certificación para o alumnado libre é normalmente entre marzo e abril.

*IMPORTANTE: a partir do curso 2012-2013 segundo a Orde  do 19 de abril de 2012, "as escolas oficiais de idiomas deberán realizar as probas terminais de certificación no mes de xuño en convocatoria ordinaria para o alumnado do réxime oficial e en CONVOCATORIA ÚNICA  para o alumnado do RÉXIME LIBRE. No mes de setembro os centros realizarán a convocatoria extarordinaria para o alumnado de réxime oficial".

Currículo dos Niveis Básico e Intermedio: Decreto 191/2007

Currículo Nivel Avanzado: Decreto 239/2008

Currículo Nivel C: Orde EDU/3377/2009 (BOE 16 decembro 2009)

Modelos de Exames de Probas de Certificación

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut