Skip to Content

DATAS E DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

DATAS DE MATRÍCULA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA: Do 20 ao 30 de xuño.

O resto de alumnado de infantil e primaria xa matriculado no curso 2022/2023 no CPI Plurilingüe Cabo da Area ten garantizada a súa continuidade e non é necesario volver a facer a matrícula.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO (CURSO 2023/2024):

  1. Fotocopia das tarxetas sanitarias do alumno/a
  2. Fotocopia do libro de familia
  3. 2 Fotografías tamaño carné actualizadas
  4. Certificado de empadroamento
  5. Certificado médico
  6. Soamente para novo alumnado de infantil: Enquisa uso familiar da lingua.
  7. De ser o caso, certificado discapacidade (en caso de non telo entregado antes no proceso de admisión)
  8. De ser o caso, resolución xudicial de separación,divorcio ou convenio regulador (en caso de non telo entregado antes no proceso de admisión)

 Os documentos de formalización de matrícula que se poderán recoller na Secretaría do centro en horario de 9 a 14 horas.

Lembramos que, unha vez realizada a matrícula, a familia deberá darse de alta na aplicación abalarmóbil.

 page | by Dr. Radut