Skip to Content

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR. CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

 

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

         No marco da renovación do Consello Escolar e segundo a normativa vixente (artigo 30 Decreto 92/1988 polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario) anúnciase que, para a Constitución da Xunta Electoral terá lugar un sorteo público no Ceip Plurilingüe Pena de Francia ás 12:00 horas do día 22 de outubro de 2020 no que se designará un membro e o seu suplente, dos seguintes colectivos: profesorado; pais/nais/titores e persoal de administración e servizos.

Unha vez constituída a mesa, esta será a encargada de concretar o calendario electoral, que será publicado vía web e comunicado por abalarmobil.

REUNIÓN COAS FAMILIAS

 

 

Preman na imaxe

PANTALLAS PROTECTORAS

              A empresa de Mos, Demsu, a través do concello donou pantallas protectoras para todo o alumnado e profesorado.

 

 

LISTAXE DE MATERIAL

 

                       

 

 

ORGANIZACIÓN COMEZO DO CURSO

 
 
 
 
 
 
 
Prema na imaxe
 
Prema na imaxe

COMEZO DO CURSO 2020/2021

AVISO PARA O ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-2021

LISTAXE DOS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2020-2021

Modificación nos libros de texto de 5º

ADMISIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2020/2021

CONVOCATORIA PARA A PARTICIPACIÓN DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR.

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2020/21.

        A gratuidade solidaria de libros de texto para o próximo curso escolar 2020-2021 levarase a cabo mediante diversas modalidades: axudas para a adquisición de libros de texto, fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir material escolar. 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

- Destinado para o alumnado que no próximo curso estea matriculado en: 3º , 4º, 5º  e 6º de educación primaria. 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

- Destinado para o alumnado que no próximo curso estea matriculado en: 1º e 2º de educación primaria. 

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

- Destinado ao alumnado matriculado en educación primaria. 

      As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de textos teñen a obriga de devolver os libros e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2019-2020. Deben estar en bo estado de conservación, de tal maneira que poidan ser reutilizados. Están excluídos desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de Educación Primaria, sempre que os libros ou o material adquirido non se poidan reutilizar. A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21.

 

 O prazo para presentar solicitudes rematará o día 19 de xuño de 2020 (este incluído)        

 

         As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través da aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros).
Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

APLICACIÓN INFORMÁTICA FONDO LIBROS 

 

 Documentación a presentar

  • Anexo I e Anexo II.
  • Fotocopia do DNI, do libro de familia e outra documentación complementaria de ser o caso. Importante en caso de separación ou divorcio hai que presentar a sentencia xudicial e/ou o convenio regulador da custodia.
  • Os datos dos membros computables da unidade familiar e renda son a efectos do 31 de decembro de 2018.

            

Solicitude (Anexo I)

Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar (Anexo II)
                                   

RESTABLECEMENTO DO PROCESO DE ADMISIÓN

NOVO PRAZO de presentación de solicitudes de admisión.

 

       Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

 

NOVOS PRAZOS DO PROCESO:

 

  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
  • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020,
  • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

 

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 de xullo de 2020.

Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo de 2020.

 

A solicitude pódese facer de forma telemática premendo no seguinte enlace:

  Aplicación para a admisión do alumnado.

 

PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2020-2021.

 

 Os que entregaron a solicitude no prazo anterior non teñen que facer nada.

 

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO: De 9:00 a 14:00 horas.

 

SAÚDO DE TERESA, A DIRECTORA DO CEIP PLURILINGÜE PENA DE FRANCIA

Dia do libro dende a Lúa de Mos

PREMAN NA IMAXE

 

DÍA DO LIBRO

Preman na imaxe

 

 

 

 

 

 

RECORDANDO A MAYA, A AUXILIAR DE CONVERSA

Distribuir contido


by Dr. Radut