Skip to Content

Matrícula e admisión

PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2020-2021

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020/2021

 

O prazo de presentación de solicitudes para o alumnado de novo ingreso é do     1 ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

 

A solicitude deberá axustarse ao modelo normalizado ( modelo ED550B ). Pode descargarse desde esta páxina web e unha vez cuberta deben presentala na secretaría do centro.

Tamén poderán utilizar a aplicación "admisionalumnado"

(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado)

 Información importante:

  • Soamente se poderá formalizar unha única solicitude e se entregará no centro no que se solicita praza en primeiro lugar.
  • No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.

 A solicitude de admisión debe ir acompañada da documentación seguinte:

  •  Copia do DNI do alumno/a ou fotocopia do libro de familia da  folla na que está inscrito/a  o alumno/a que se vai matricular.
  •  Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
  •  No caso de alumnado procedente doutros centros precísase un certificado do colexio de procedencia.
  •  No caso de separación xudicial ou divorcio, o convenio regulador ou resolución xudicial.

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS :   Antes do 25 de abril

     LISTAXE  DEFINITIVA  DE ADMITIDOS : Antes do 15 de  maio

   PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: Do 20 ao 30 de xuño

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

O colexio ofrece servicio complementario de comedor, transporte escolar e  aula de madrugadores.

 

 VACANTES CURSO 2020-2021

 

Normativa reguladora do proceso de admisión:

Decreto 245/2012 de admisión de alumnado.

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión de alumnado.

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a orde do 12 de marzo de 2013.

Distribuir contido


by Dr. Radut