Secretaría, Impresos

IMPRESOS MATRÍCULA

08/04/2013 13:34
Atlantic/Bermuda

LISTAXE LIBROS DE TEXTO CURSO 2023-2024

15/06/2022 17:31
Atlantic/Bermuda

Estimadas familias,

no documento adxunto está a listaxe completa de libros de texto para o vindeiro curso 2023-24.

O Equipo Directivo

AUTORIZACIÓN PARA SAÍDA DE ALUMNOS/AS DE 5º E 6º E.P. AO FINAL DA XORNADA LECTIVA (ANEXO I)

29/09/2017 12:33
Atlantic/Bermuda

Autorización para que o alumnado de 5º e 6º de E. P. poida saír só do centro escolar ao remate da xornada lectiva.

AUTORIZACIÓN recollida alumnado por outra persoa á saída das clases (ANEXO III)

27/10/2016 20:45
Atlantic/Bermuda

Este documento permitiralle autorizar á persoa ou persoas que vostede designe para que recollan ao seu fillo á saída das clases.

Lembre que deberá facilitarnos una fotocopia do DNI ou NIE da persoa ou persoas autorizadas.

Autorización de saídas e excursións

27/10/2016 00:00
Atlantic/Bermuda

O impreso que se adxunta pode imprimilo e cubrilo.

Recorde que ningún alumno poderá participar en saídas e excursión sen a autización asinada polos pais ou titores.

Distribuir contido