ADMISIÓN DO ALUMNADO: 2 - INFORMACIÓN XERAL

     
 

INFORMACIÓN XERAL

                    

 
   
  ALUMNADO XA MATRICULADO NO NOSO CENTRO
 

1- Os alumnos/as matriculados neste centro non teñen que facer reserva de matrícula cara o vindeiro curso escolar, estarán matriculados automáticamente.

2- O alumnado de 6º de Primaria deberán de confirmar a súa reserva de praza para o instituto adscrito o IES Saturnino Montojo cubrindo o anexo I e entregándolo na secretaría do noso centro do 1 ao 15 de febreiro.

Anexo I: Reserva de praza no IES adscrito 

 
  ALUMNADO QUE QUEIRA TRASLADARSE DO NOSO CENTRO A OUTRO  
 

1) Solicitar en Secretaría un Certificado de Matrícula que entregará no Centro ao que queira trasladarse.

2) Presentar a solicitude de admisión xunto co Certificado de matrícula no centro novo no que desexe matricularse.

3) Entregar no centro onde desexe causar baixa unha copia da solicitude de admisión ao novo centro.

 
  IMPORTANTE - NOVIDADES  
 

- Este curso, tal como establece a ORDE do 25 de xaneiro de 2017 , a solicitude de admisión de alumnado de novo ingreso pode efectuarse 

  1. A través da aplicación de xestión do proceso "admisión de alumnado":  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado    ou
  2. De forma presencial no centro docente indicado coma primeira opción.
 
  - Os criterios para a baremación e posterior adxudicación de vacantes no noso centro, non inclúen a admisión preferente dos descendentes do persoal militar.  
  PRAZO DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DO ALUMNADO DE NOVO INGRESO  
 

Do 1 ao 20 de marzo (ambos inclusive) . Pode realizarse de dúas maneiras:

1 - Presentar o Anexo II na Secretaría do centro que soliciten en primeiro lugar.

 Horario de Secretaría do noso centro: 9 a 10 h e de 12:45 a 13:45 h.

Anexo II: Solicitude de admisión

Castelán                     Galego

2 - Presentar a solicitude a través da aplicación informática: "admisión de alumnado"

A través da aplicación informática

 
  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 

     - Impreso se solicitude (anexo II)

                  Castelán  -  Galego

     - Fotocopia do Libro de Familia ou DNI do alumno/a

 
  BAREMACIÓN  
 

Se o número de solicitudes e maior que as prazas ofertadas, poderán presentar, con caracter voluntario, a documentación acreditativa dos criterios de baremo no prazo de 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo de solicitudes de admisión: PRAZO: do 25 de marzo ao 5 de abril 

Criterios de baremación

 Documentación acreditativa

 
  RESOLUCIÓN PROVISIONAL  
 

Antes do 25 de abril. Será publicada no taboleiro de anuncios e na nosa web o día 24 de abril

 
  PRAZO DE RECLAMACIÓN  
 

5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación:  Do 25 de abril ao 2 de maio

 
  RESOLUCIÓN DEFINITIVA  
 

Antes do 15 de maio: Será publicada no taboleiro da anuncios e na nosa web o día 10 de maio

 
  PRAZO DE FORMALIZAR A MATRÍCULA  
 

Do 20 ao 30 de xuño. Horario de oficina de 9:00 a 10 h e de 12:45 a 13:45 horas.

Calendario completo do proceso de admisión    

Resumo do proceso de admisión

Anexo III: Formalización de matrícula

 
  OBSERVACIÓNS  
 

1. UNHA ÚNICA SOLICITUDE

A solicitude de posto escolar será única para unha mesma ensinanza e poderá recoller varios centros por orde de preferencia. O alumnado que non resulte admitido no primeiro centro elixido será baremado nos seguintes centros en que existan vacantes, seguindo a súa orde de preferencia

2. PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE:

Presentación da solicitude fóra de prazo

Presentación de máis dunha solicitude en centros distintos.

Acreditar ou presentar datos que non se axusten á realidade.

3. COMUNICACIÓN AO CENTRO DE ORIXE:

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

4. COMUNICACIÓN DA RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA: O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

 

 

 

  DOCUMENTOS DE ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2019-2020  
 

  Plazas ofertadas para o curso 2019 - 2020

  Anexo I: Reserva de praza no IES abscrito 

       Anexo II: Solicitude de admisión

                 Castelán - Galego

 Anexo III: Formalización de matrícula

 Documentación a presentar e baremación

 Criterios de admisión y baremación

 Resumo do proceso de admisión

 Nota informativa do proceso de admisión

Premendo na imaxe accédese ao calendario do proceso de admisión para o curso 2019 - 2020 

 
  MAPA DA ZONA DE INFLUENCIA DO CENTRO  
 

 
  LEXISLACIÓN APLICABLE  
 

- DECRETO 254/2012, do 13 de decembro: Admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG 26 /12/12)

- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión do alumnado (DOG 15/03/13)

- ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 01/02/17)

- Instrucións da Xefatura Territorial da Coruña

- Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

- Resolución do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates de puntuación.

Máis información na páxina da Consellería de Educación

 
   INFORMACIÓN SOBRE O CENTRO  
 

Actividades complementarias e extraescolares

Servizo de almorzo e comedor

Máis información no tfno 881 93 02 10 ou no e-mail: isaacperalferrol@gmail.com

 

Powered by Drupal - Design by artinet