C. Medio 5º Primaria

 
Web interactivas
Europa, o noso continente
España, un territorio de Europa
 Comunidades autónomas y sus provincias (en galego)

 

Unidad 1: Relevo e ríos de Galicia 
Web interactivas
Jclic
O relevo de Galicia

 RELEVO DE GALICIA

 XEOGRAFÍA DE GALICIA

 

Galicia desde el espazo
   
As montañas de Galicia

 RELEVO DE GALICIA

 XEOGRAFÍA DE GALICIA

Unha paisaxe de montaña
   
As chaira de Galicia
 

 XEOGRAFÍA DE GALICIA

Unha paisaxe de chaira
   
As costas de Galicia
 

 XEOGRAFÍA DE GALICIA

Unha paisaxe de costa
   
Os ríos de Galicia
 

 GALICIA

Os encoros
 

 

Unidad 2: Clima, vexetación e fauna de Galicia
Web interactivas
Jclic
O clima de Galicia 
   
¿Qué é un climograma?
 
A nosa vexetación
 
Estratos de vexetación
   
A fauna da nosa comunidade 

 OS PAXAROS DE GALICIA

 
Animales en peligro de extinción en Galicia
 
Conservemos o medio natural de Galicia

 

 
Espacios protexidos de Galicia

 

 

Unidad 3: Poboación e economía de Galicia
Web interactivas
Jclic
A poboación de Galicia
   
Que é a densidade de poboación?
 
Características da nosa poboación 
   
Que é unha pirámide de poboación?
 
O sector primario
   
O sector secundario
   
O sector terciario: comercio e turismo
   
O turismo en Galicia
   
O sector terciario: transportes
 

 

Unidad 4: El gobierno de Galicia
Web interactivas
Jclic
As Comunidades Autónomas
Galicia, unha Comunidade Autónoma
 
Instituciones de goberno e competencias
   
Composición das instituciones de Goberno de Galicia
   
Os símbolos e a festa de Galicia

OS SÍMBOLOS DE GALICIA

 
 
Festas e tradicións de Galicia
   

 

HISTORIA
Web interactivas
Jclic
A Historia e as súas etapas
 

 

Unidad 5: Os primeiros poboadores
Web interactivas
Jclic
Cazadores e colleiteiros

 La Prehistoria
LA PREHISTORIA V
UN VIAJE A TRAVÉS DE LA HISTORIA

PREHISTORIA I

LA PREHISTORIA II
LA PREHISTORIA III
LA PREHISTORIA IV (actividades ANAYA)
Pintores de covas
 
A técnica da pintura rupestre
   
Agricultores e gandeiros
   
Metalúrxicos, artesáns e comerciantes
   
Como elaboraban obxectos de metal?
   

 

Unidad 6: No tempo dos romanos
Web interactivas
Jclic
Os pobos prerromanos: os celtas
LA EDAD ANTIGUA (ampliación)
LA EDAD ANTIGUA II (Actividades)
A vida nun poboado celta
   
Os pobos prerromanos: os iberos
   
Ritual funerario ibero
   
Hispania, provincia romana
 
LA EDAD ANTIGUA (Actividades)
Un campamento romano
   
A vida nas cidades
 
A elaboración do pan
   
A vida en el campo
   
A relixión romana e o cristianismo
   
A expansión do cristianismoTESTEANDO: LA EDAD ANTIGUA

 

Unidad 7: A época dos castelos
Web interactivas
Jclic
A Península Ibérica na Idade Media
ÁRABES Y CRISTIANOS (Ampliación)
 
LA EDAD MEDIA (Ampliación)
LA EDAD MEDIA II (Ampliación)
LA EDAD MEDIA III (Ampliación)
LA EUROPA FEUDAL (Ampliación)
LA EDAD MEDIA IV (actividades ANAYA)
LA EDAD MEDIA V (Actividades)
LA EDAD MEDIA VI (Actividades)
O Islam e a mesquita
EL ISLAM (Ampliación)
 
Al-Andalus
   
Os nobres
   
O castelo feudal
 
Os monxes
   
Un mosterio medieval
   
Os campesiños
   
Un feudo medieval
   
A cidade medieval
   
Iglexas e catedrais
 

TESTEANDO: La Edad Media

 

Unidad 8: Galicia: da Prehistoria á Idade Media
Web interactivas
Jclic
As nosas terras na Prehistoria
   
O megalitismo en Galicia
   
As nosas terras en tempos dos romanos
   
Lucus Augusti
   
As nosas terras na Idade Media
   
Santiago de Compostela 
   

 

Unidad 9: Los Seres Vivos
Web interactivas
Jclic
Características dos seres vivos
LOS SERES VIVOS (Recomendado)
Los seres vivos I (Recomendado)
LOS SERES VIVOS II (Ampliación) Los seres vivos II (Ampliación cadenas alimentarias y ecología)
WebQuest: LOS SERES VIVOS Los seres vivos III  (Ampliación de la célula y ecología)
Seres vivos e seres activos
   
As células
LAS CÉLULAS (Recomendado)
 
LA CÉLULA II  
 
O microscopio  
 
Seres vivos unicelulares e pluricelulares
 EL SER HUMANO COMO ANIMAL PLURICELULAR (Ampliación- Muy completo)  
 A clasificación dos seres vivos
 CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS I  
CLASIFICACIÓN DE LOS ANIMALES  
LOS SERES VIVOS I (Recomendado)
 
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS II (Recomendado)

CLASIFICAMOS LOS SERES VIVOS (Ampliación)  
REPASO TEMA 9
REPASO LA UNIDAD (Recomendado)
Repaso la Unidad I
REPASO LA UNIDAD II Repaso la Unidad II (Ampliación)

 

 

Unidad 10: Os animais
Web interactivas
Jclic
Esponxas, celentéreos e equinodermos
 
LOS ANIMALES INVERTEBRADOS II Clasificación Vert- In)
INVERTEBRADOS (Clasificación)
EQUINODERMOS (Clasificación)
A simetría nos animais
   
Vermes e moluscos
GUSANOS (Clasificación)
 
LOS MOLUSCOS (Clasificación)
Artrópodos
 
EL MUNDO ANIMAL (Grupos vert-Invert. Resúmenes)
INVERTEBRADOS (Explicación e actividades)
Os vertebrados
LOS ANIMALES VERTEBRADOS I (Clasificacion e activ.)
LOS ANIMALES VERTEBRADOS II (Información e activ)
LOS ANIMALES VERTEBRADOS III (Clasificación. Sinxela)
LOS ANIMALES VERTEBRADOS VI (Program. completa)
Peixes
 
Anfibios e réptiles
LOS ANFIBIOS (Información e imaxes)
 
LOS REPTILES (Información e imaxes)
PECES, ANFIBIOS Y REPTILES (tipos de réptiles)
Aves
LAS AVES I (Información e imaxes)
 
LAS AVES II (morfoloxía, nutrición, relación e reprod,)
LAS AVES III (Ampliación- Tipos de aves)
A alimentación das aves
 
Mamíferos
LOS MAMÍFEROS I (Información e imaxes)
GRUPOS DE MAMÍFEROS (Ampliación)
REPASO LA UNIDAD I (Teórico- Esquemas)
REPASO LA UNIDAD (Actividades)

 

Unidad 11: As plantas
Web interactivas
Jclic

As plantas e a súa clasificación
 
As fanerógamas ou plantas con flores
   
Distintos tipos de raíces
   

A nutrición das plantas

LA FOTOSÍNTESIS (SM Ud. 4)

A respiración das planta

A importancia das plantas
 

 

 
Web interactivas
Jclic
Os fungos
 

 

Unidad 12: A reprodución humana
Web interactivas
Jclic
A reprodución humana. Diferenzas de sexo
LA REPRODUCCIÓN Ärbol Genealógico
 
A fecundación e o desenvolvemento do cigoto


O aparello reprodutor 
O embarazo e o parto
 
Da infancia á vellez
 ETAPAS DA VIDA
Nuetro cuerpo: nacemos y crecemos
REPASO
LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN EN LOS SERES HUMANOS ACTIVIDADES DE REPASO
Actividades do BLOG

BLOGÑECEMENTO 

 

Unidad 13: A reprodución dos animais
Web interactivas
Jclic
A reprodución sexual. A fecundación
 
O caracol, un animal hermafrodita
   
O desenvolvemento do embrión
   
Ovos simples, ovos complexos
   
O desenvolvemento e o coidado das crías
   
Metamorfose dun insecto
   
A reprodución asexual
 
A xemación nos corais
   

 

Unidad 14: A reprodución das plantas
Web interactivas
Jclic
LAS PLANTAS (Recomendado)
Recomendado
Partes da flor
Distintos tipos de corola
   
Polinización, fecundación e formación da semente
   
O froito. Espallamento e xerminación das sementes
   
Tipos de froitos
   
Outros tipos de reprodución vexetal
 
Reprodución asexual artificial
AUTOEVALUACIÓN (Recomendado)

 

Unidad 15: A materia e os materiais
Web interactivas
Jclic
Propiedades da materia: masa e volume. Densidade
LA MATERIA I (Ampliación)
Os estados da materia
 
ESTADOS DE LA MATERIA II (Ampliación y actividades)
LA MATERIA (Ampliación)
LOS ESTADOS DE LA MATERIA II (actividades ANAYA)
Principais cambios de estado
CAMBIOS DE LA MATERIA (Actividades ANAYA)
Substancias puras e mesturas
 
Técnicas de separación de compoñentes
Reaccións químicas
 
Os materiales e as súas propiedades
   
Materiales naturais
   
Materiales artificiais


  TESTEANDO: FUERZA Y MATERIA  

 

Unidad 16:A enerxía
Web interactivas
Jclic
A enerxía
Fontes de enerxía non renovables
 
Centrais eléctricas que usan enerxía calorífica
   
Fontes de enerxía renovables
 
 
 
A calor
 
Efectos da calor
 
Produción y consumo de energía
   
Algunhas medidas para un consumo responsable de enerxía
 
Enerxía y forzas
Clases de forzas
 


TALLERES
   
 
Web interactivas
Jclic
Día de...
   
   
   
   
   
   
Actividades diversas
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

MÁIS RECURSOS ...

Máis actividades no noso blog

BLOGÑECEMENTO

Powered by Drupal - Design by artinet