PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

               

 EntrarPAT  

     

  PLAN DE ACOLLIDA AO ALUMNADO (EI e EP)

   
     

      - Alumnado estranxeiro

 

      - Protocolo de actuación na solicitude de ingreso durante o curso

 

  ANEXOS  do Plan de Acollida

   

      - Ficha do alumno de E. Infantil

      - Ficha do alumno de E. Primaria

   

      - Ficha rexistro telefónico do alumno/a

      - Ficha médica do alumno/a

   

      - Solicitude para programa ALERTA ESCOLAR

      - Autorización para as saídas ao entorno

   PLAN DE ACOLLIDA AOS PAIS/NAIS

   PLAN DE ACOLLIDA AO PROFESORADO

      - Información xeral para o profesorado (actualizado 09-10)

   PLAN PARA OS CAMBIOS DE ETAPA

      - De Educación Infantil a E. Primaria

      De Educación Primaria a E. Secundaria

         

Powered by Drupal - Design by artinet