Formacion de parellas

         

 

  SER TITORES SUPÓN  UN COMPROMISO

 

E X P O Ñ O: 

Que desexo ser titor/a no programa "Titoría entre iguais" e que  me responsabilizo de manter esta condición durante todo o curso desde a data do nomeamento. 

Que coñezo o programa e considero estar capacitado/a para favorecer a convivencia na escola poñendo os coñecementos, habilidades e actitudes propias dun/ha bo/a titor/a. 

Que me comprometo a someterme aos mecanismos de avaliación que se establezan no programa por parte do equipo TEI ás decisións que se deriven. 

Que realizarei os informes de seguimento e avaliación necesarios e que participarei na avaliación final do programa. 

 
   Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo  Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo  Pulsa aquí para ver la imagen a tamaño completo  
    PREMA NAS IMAXES     
                                 
 
     

Powered by Drupal - Design by artinet