Equipo directivo

   

 
   

O Equipo directivo está formado por:

          •  Director/a           •  Xefe/a de estudios           •  Secretario/a

 
 Xefatura de estudios     Dirección      Secretaría    
                 

 Dirección

   

 Xefatura de Estudos

   

 Secretaría

   

Terán as funcións que establece o Regulamento Orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (Decreto 374/1996 do 17 de outubro- DOG. 21/10/96), procurando cumplilas con equidade, transparencia e clarificando calquera dúbida sobre as mesmas.

Serán os interlocutores entre todos os sectores e os membros da comunidade e propiciarán a participación  e o bo  entendemento entre os sectores. Realizarán un traballo sistemático e coordinado entre eles para favorecer a coherencia e continuidade de acción formativa que realiza o claustro.

 
   

Powered by Drupal - Design by artinet