DEPENDENCIAS DO C.E.I.P ISAAC PERAL

 

 

 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CENTRO
Vista aérea

 

 

O CENTRO CONSTA DE 3 EDIFICIOS:

Entre estes edificios están situados os patios de recreo
 

EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL
    Consta de:

 • 6 aulas
 • Conserxería
 • Sala de reprografía
 • Sala do profesorado
 • 2 servizos de alumnos
 • 1 servizo de profesorado
 
EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PLANTA BAIXA 1º ANDAR
 • 4 aulas de Primaria
 • Aula de Música
 • Aula de relixión (ludoteca)
 • Dirección
 • Xefatura de Estudios
 • Secretaría docente
 • Secretaría administrativa
 • Sala de fotocopiadoras
 • Aula de PT
 • Titoría
 • Comedor
 • Usos múltiples
 • Psicomotricidade
 • ANPA
 • Servizos do alumnado 
 • Servizos do profesorado.
 • 10 aulas
 • Biblioteca
 • Radio
 • Orientación
 • Sala de profesores
 • Aula de Pedagoxía Terapéutica
 • Aula de Audición e Linguaxe,
 • Servizos do alumnado
 • Servizos de profesorado.
PAVILLÓN

O centro dispón dun pavilón cuberto que consta de:Acceso ao pavillón

 • Pista de baloncesto
 • Pista de fútbol sala
 • Servicios
 • Cuarto de material deportivo
PATIOS DE RECREO

 

        Podemos dividir o patio do centro en tres zonas:

 • Diante do edificio principal: Unha pequena parte deste patio está cuberto, a zona que queda mesmo diante da porta principal.
 • A zona situada entre o edificio de educación infantil e o de Primaria: zona cuberta.
 • O resto do patio, é dicir, os laterais e parte de atrás: sen cubrir. Nesta zona, na parte lateral, hai un pequeño parque infantil.

Powered by Drupal - Design by artinet