ADMISIÓN (LISTADOS DEFINITIVOS)

Informamos de que o alumnado que presentou solicitude de admisión , está todo ADMITIDO en LISTADOS DEFINITIVOS.

 Os listados podense consultar no taboeiro do centro educativo.

 

DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO 2019/2020

DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO 2019/2020

PREME NA IMAXE.

As familias con alumnado matriculado en diferentes cursos podedes facer a devolución dos libros de texto nun mesmo día.

NOTA INFORMATIVA( ADMISIÓN ALUMNADO)

Tal e como vos informamos, e seguindo instruccións da Consellería de Educación, debido a protección de datos do alumnado NON é posible publicar na web os listados provisionais e definitivos de admitidos

Están a vosa disposición no taboeiro do centro dende o pasado 8 de xuño.

Informamos de que o alumnado que presentou solicitude de admisión no prazo establecido para elo, está todo ADMITIDO en listados provisionais.

Antes do día 26 de xuño publicaremos no centro o listado definitivo.

 

 

LIBROS DE TEXTO 2020/2021

Xa podes consultar o listado de LIBROS DE TEXTO pra o vindeiro curso escolar 2020/2021.

Preme no seguinte ENLACE.

FORMALIZACIÓN DE MATRICULA (alumnado procedente do CRA A LAGOA)

Para a formalización de matrícula do alumnado do centro adscrito CRA A LAGOA, o centro se porá en contacto con vós telefónicamente.

Para visualizar os IMPRESOS e DOCUMENTACIÓN necesaria a formalización da matrícula PREME AQUÍ.

* O certificado do centro de procedencia NON é preciso que o solicitdes no CRA A LAGOA, xa  foi enviado ao centro.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

PRAZO DE PRESENTACIÓN:

Do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

- Telemática: As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informátca Fondolibros .

Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identficación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365 (htps://sede.xunta.gal/chave365).

- Presencial: Establécese o sistema de cita previa para presentar as solicitudes, as citas solicitaranse enviando un e-mail ao enderezo noemi.cendan@edu.xunta.gal indicando o número de teléfono, alumnado para o que solicitan a axuda, franxa horaria preferente e días nos que poden acudir ao centro en horario de mañá ou, excepcionalmente, chamando ao teléfono 886 110 716 de 9:30 a 13:00. O centro porase en contacto coas familias á maior brevidade posible.

As familias poden pasar a recoller os formularios á planta baixa do centro en horario de 9:30 a 13:00 horas. No caso de que a unidade familiar estea formada por máis de catro membros deberán coller tantas follas do Anexo II como precisen.

Descarga a SOLICITUDE DE PARTCIPACIÓN.

 

TIPOS DE AXUDAS:

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS(vale):1º e 2º de Ed.Primaria

FONDO SOLIDARIO(préstamo):

* 3º,4º,5º e 6º de Ed.Primaria

* Alumnado cunha discapacidade maior ou igual ao 65%, que a xuízo do centro,non poida usar os libros de texto do curso onde está matriculado e non existan libros no fondo adecuados, poderá AXUDA PARA LIBROS OU MATERIAL DIDÁCTICO (a determinar polo centro).O centro informara ás familias.

ALUMNADO CON NEAE :no caso de que o centro determine que non pode utilizar os libros do curso no que está matriculado e non existan libros no fondo solidario adecuados recibirá AXUDA PARA LIBROS OU MATERIAL DIDÁCTICO(a determinar polo centro).O centro informará ás familias.

AXUDA PARA MATERIAL ESCOLAR:Todo o alumnado de Ed. Primaria.

 

PRAZOS:

Publicación das listaxes provisionais: antes do 10 XULLO.

Reclamacións as listaxes provisionais: 2 días seguintes a súa publicación.

Publicación das listaxes definitivas:15 XULLO

(PREME AQUÍ PARA COMPROBAR A DATA QUE CORRESPONDE A CADA CURSO PARA A DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DO CURSO 2019/2020) 

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES

Seguindo instruccións da Consellería de Educación, AS LISTAXES NON SE PODERÁN PUBLICAR NA WEB DO CENTRO, SÓ SE PODERÁN CONSULTAR PRESENCIALMENTE NO TABOEIRO DO CENTRO OU NA APLICACIÓN FONDOLIBROS.NON SE PODERÁ FACILITAR ESTA INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA.

                      PREME PARA VER OS DOCUMENTOS ADXUNTOS.

RECORDATORIO PRAZO DE ADMISIÓN

RECORDATORIO PRAZO DE ADMISIÓN

Preme na imaxe para acceder ao contido.

Matrícula 2020/21

IMPORTANTE: Adxunto atoparedes toda a documentación necesaria para a tramitación da matrícula do vindeiro curso escolar 2020-2021. 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ALUMNADO CENTRO ADSCRITO( CRA A LAGOA):

Os impresos que deberedes cubrir e entregar son:

  • FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
  • RESERVA DE PRAZA
  • AUTORIZACIÓN SAÍDAS
  • AUTORIZACIÓN USO DA IMAXE
  • TRANSPORTE ESCOLAR(no caso de ser usuario)

Preme aquí para ver a DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ACHEGAR

 

 

PROTOCOLO ATENCIÓN FAMILIAS NO PROCESO DE ADMISIÓN

PROTOCOLO ATENCIÓN FAMILIAS NO PROCESO DE ADMISIÓN

Preme na imaxe para máis información.

ATENCIÓN: Novos prazos do procedemento de admisión

ATENCIÓN: Novos prazos do procedemento de admisión

NOTA: Preme para descargar o documento adxunto.

ABALAR Móbil

Inicio de Sesión