Claustro

CLAUSTRO

Equipo Directivo

 • Dirección: Mª Guadalupe Iglesias Vázquez
 • Xefatura de Estudos: Mª Dolores Ferreira Rodríguez 
 • Secretaría: Cristina Bermúdez Domínguez 

 

Educación Infantil

 • E.I. 3 anos A: Cristina Bermúdez
 • E.I. 3 anos B: Marta Fernández
 • E.I 4 anos A: Cristina Alejandre
 • E.I 4 anos B: Mª Victoria Fernández
 •  
 • E.I 5 anos A: Patricia Limia
 • E.I 5 anos B: Silvia de la Fuente
 • Apoios Infantil: Mª José López e Rebeca Reinaldo

 

Educación Primaria

 • 1ºA: Daniel Pereira   
 • 1ºB: María Lameiro
 • 2ºA: Laura Martínez
 • 2ºB: Mª Eugenia Pumar (Proxecto Plurilingüe)
 • 3ºA: Rosa María Souto
 • 3ºB: Ana Amalia García (Proxecto Plurilingüe)
 • 3ºC:Ángeles Levón 
 • 4ºA: Mª Mercedes Gil
 • 4ºB: José Marín
 • 4ºC: Mª José Randolfe
 • 5ºA: Manuel González
 • 5ºB: Gemma Rodríguez
 • 6ºA: Paula Diéguez(Beatriz Pérez) (Proxecto Plurilingüe)
 • 6ºB: José Vilar
 • 6ºC: Beatriz Cid 

 

Mestres Especialistas

 • Orientación: Víctor Peña
 • Psicoloxía Terapéutica: Mª Dolores Ferreira, Matilde Villanueva e Noelia Casaleiro (Mestra con centro compartido).
 • Audición e Linguaxe: Elvira Borines e Sandra Sánchez
 • Inglés: Juan Mª Gutiérrez, Cristina Eiró/Reyes, e Alexandre Alonso Proxecto Plurilingüe
 • Educación Física: Juan Carlos Caballero e Manuel González
 • Relixión Católica: Ana Mª Fernández
 • Ed. Musical: María Teresa Areal
 • Francés: Mª Guadalupe Iglesias e María Lameiro

 

 

ABALAR Móbil

Inicio de Sesión