You are hereContidos / Claustro

Claustro


By profesorlalin - Posted on 20 Decembro 2014

CLAUSTRO

Equipo Directivo

 • Dirección: Mª Guadalupe Iglesias Vázquez
 • Xefatura de Estudos: Mª Dolores Ferreira Rodríguez 
 • Secretaría: Cristina Bermúdez Domínguez 

 

Educación Infantil

 • E.I. 3 anos A: Cristina Alejandre
 • E.I. 3 anos B: Belén Alvar
 • E.I 4 anos A: Patricia Limia
 • E.I 4 anos B: Eva Hermida
 •  
 • E.I 5 anos A: Cristina Bermúdez
 • E.I 5 anos B: Marta Fernández (Proxecto Plurilingüe)
 • Apoios Infantil: Mª José López e Elvira Presa

 

Educación Primaria

 • 1ºA: Laura Martínez  
 • 1ºB: Mª Eugenia Pumar (Proxecto Plurilingüe)
 • 2ºA: Daniel Pereira (Proxecto Plurilingüe)
 • 2ºB: Ana Amalia García (Proxecto Plurilingüe)
 • 2ºC: María Lameiro
 • 3ºA: Mª Mercedes Gil
 • 3ºB: José Marín
 • 3ºC: Mª José Randolfe
 • 4ºA: Ángeles Levón
 • 4ºB: Rosa María Souto
 • 5ºA: Paula Diéguez (Proxecto Plurilingüe)
 • 5ºB: Martín Lamela (Proxecto Plurilingüe)
 • 5ºC: Beatriz Cid
 • 6ºA: Gemma Rodríguez
 • 6ºB: José Vilar
 • 6ºC: Manuel González

 

Mestres Especialistas

 • Orientación: Víctor Peña
 • Psicoloxía Terapéutica: Mª Dolores Ferreira e Yolanda Rodríguez
 • Audición e Linguaxe: Elvira Borines
 • Inglés: Juan Mª Gutiérrez, Doa González e Juan Manuel Aparicio
 • Educación Física: Juan Carlos Caballero e Manuel González
 • Relixión Católica: Ana Mª Fernández
 • Ed. Musical: María Teresa Areal
 • Francés: Mª Guadalupe Iglesias e María Lameiro