You are hereContidos / Matrícula

Matrícula


By profesorlalin - Posted on 20 Decembro 2014

Aquí poderás consultar toda a documentación relativa á matrícula para o curso 2018-2019

O prazo de matrícula será dende o 1 ao 20 de marzo, ambos inclusive.

 

NORMATIVA REGULADORA

·        Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

·         Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

CALENDARIO DO PROCESO

PRESENTACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN

1-20 MARZO

XORNADA DE PORTAS ABERTAS para coñecer as instalacións do centro.

09 MARZO

10:00 horas

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA A BAREMACIÓN

Soamente no caso de que haxa máis solicitudes que prazas  e o centro solicite a documentación

22 MARZO- 6 ABRIL

PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS

Antes do 25 ABRIL

PUBLICACIÓN DE LISTAXES DEFINITIVAS

15 MAIO

REUNIÓN COAS FAMILIAS PARA ALUMNADO DE 3 ANOS

Dirixida polo Departamento de Orientación

23 MAIO

12:00 horas

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

20 – 30 XUÑO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA:

 ·     Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, a infracción suporá a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

·    O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

·       O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Para poder visualizar a documentación que a continuación se detalla, lembra que deberás de ter algún lector de PDF instalado no teu equipo, por exemplo o Adobe Acrobat.

AdxuntoTamaño
Autorización imaxe.pdf108.93 KB
Autorización saídas.pdf66.8 KB
DÍPTICO CALENDARIO ADMISIÓN.pdf834.36 KB
galego enquisa_alumnado 3 anos.pdf127.9 KB
orde do 25 de xaneiro 2017 admision.pdf709 KB
orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf1.03 MB
RESERVA DE PRAZA.pdf155.01 KB
Solicitude admisión.pdf1.01 MB
Transporte escolar.pdf73.64 KB