AVISOS ÚLTIMA HORA

Achégase a relación de alumnado que solicitou os vales de material escolar e libros de texto para o curso 2019-2020 nos cursos 1º e 2º de Educación Primaria, así como a listaxe de admitidos no fondo solidario de libros de texto, de 3º a 6º de Educación Primaria. As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional (9 e  10 de xullo). Se non se atopa na listaxe ou necesita calquera aclaración, pode chamar ao 886 110 716 ou acudir á secretaría do centro.

Os libros do fondo solidario se recollerán o xoves 11 de xullo de 9:30 a 13:30 e de 16:00 a 18:00 ou o venres 12 de xullo de 9:30 a 13:30.

As nais/pais ou titoras/es legais do alumnado con dereito a vale poderán pasar a recollelo dende o luns 8 de xullo ata o martes 9 de xullo en horario de 11:30 a 13:30. O xoves 11 de xullo poderán recoller os vales de 9:30 a 13:30 e de 16:00 a 18:00, e o venres 12 de xullo de 9:30 a 13:30.

Se os vales ou libros de texto son recollidos por unha persoa diferente dos proxenitores, deberá presentar unha autorización asinada pola nai/pai/titor-a legal. No caso de non poder recoller os vales nas datas indicadas, poderán recollelos a partires do 1 de setembro. ROGAMOS RESPECTEN OS HORARIOS DE RECOLLIDA.