Membros do equipo de orientación

Xefe de departamento:   

- Víctor M Peña Álvarez.

Membros:

  • Mª Dolores Ferreira Rodríguez
  • Elvira Borines Ferreira     
  • Mª Matilde Villanueva Mosquera
  • Sandra Sánchez Tojo
  • Noelia Casaleiro Pintos

ABALAR Móbil

Inicio de Sesión