Horario de atención a pais / nais

Dirección:

De luns a xoves:

10:30 - 11:20

 

Xefatura de estudos:

De luns a venres:

08:55 - 09:40

 

Secretaría:

De luns a venres:

12:00 - 13:00

 

NON SE ATENDERÁ A NINGUÉN FÓRA DESTE HORARIO

ABALAR Móbil

Inicio de Sesión