PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Pódese consultar o plan de atención a diversidade no seguinte enlace

 

 

PLAN