Axudas para a adquisición de Libros de Texto e Material escolar / FondoLibros 2018/2019

Actualización 06/07/2018:

    Publicación das listaxes definitivas da adxudicación do Fondo Solidario de Libros de Texto para o curso 2018/2019.

Consultar o arquivo adxunto.

 

Actualización 03/07/2018:

    Publicación das listaxes provisionais da adxudicación do Fondo Solidario de Libros de Texto para o curso 2018/2019.

    O alumnado que ten concedido 6 libros, corrrespóndenlles os libros de LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁN, MATEMÁTICAS, INGLÉS,

    C.NATURAIS e C.SOCIAIS.

    O alumnado que ten concedido 4 libros, corrrespóndenlles os libros de LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁN, MATEMÁTICAS e INGLÉS.

    Non se inclúe o "activity book" de INGLÉS en ningún dos casos.

Consultar o arquivo adxunto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Actualización 02/07/2018:

Publicación das listaxes da concesión das axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o curso 2018/2019.

Os vales para a adquisición de libros de texto son únicamente para 1º e 2º de Educación Primaria.

Pendente a resolución do reparto de libros para 3º, 4º, 5º e 6º a través do sistema de empréstito "FondoLibros"

Consultar o arquivo adxunto.

 

 

SERÁ UNHA ÚNICA SOLICITUDE POR UNIDADE FAMILIAR E CENTRO

 

     Requisitos:

 • Estar matriculado no curso obxecto da axuda e ter devolto os libros de texto do curso anterior que foron mercados a través do vale de axuda.

 • O alumnado matriculado no presente curso en 1º e 2º de EP NON ten obriga de devolver os libros de texto

     Documentación necesaria:

 • Solicitude cuberta.

 • Libro de familia, se reflexa a situación familiar. Se non:

  • Sentencia xudicial en caso de separación ou divorcio.

  • Ou certificado do padrón / convivencia.

 • En caso de minusvalía dalgún membro da unidade familiar, o certificado correspondente.

     En caso de non autorizar á consulta telemática dos datos, precisarase, ademais:

 • Declaración da Renda 2016 ou certificado tributario de imputacións no exercicio 2016.

 • DNI de todos os membros da unidade familiar.

 Asignación dos libros/vales:

 - A aplicación Fondo Libros asignará os lotes de libros de texto dispoñibles por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.

 - Haberá unha adxudicación complementaria de libros para os lotes incompletos a través de dita aplicación, segundo os criterios definidos pola Xunta

 - Farase pública a listaxe provisional da adxudicación o 3 de xullo, sobre a que cabe reclamación nos dous días seguintes.

 - O 6 de xullo farase pública a adxudicación definitiva dos lotes de libros de texto.

      - A entrega dos libros de texto aos pais/nais do alumnado adxudicatario terá lugar nos primeiros días de setembro.

 - Os vales para a adquisición dos libros de texto de 1º e 2º de EP e os vales para a adquisición de material escolar poderán recollerse do 9 ao 20 xullo de 2018.

 

DATOS DE INTERESE:

 Cálculo da renta per cápita:Renda 2016, casillas 392+405 / nº membros

 Fondo libros, para 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria

 para rendas per cápita inferiores a 5400€ correspóndelles 6 libros; superiores a 5400€, 4 libros

 Axudas libros, para 1º e 2º de Educación Primaria

 para rendas per cápita inferiores a 5400€, vale de 170€; entre 5400€ y 9000€, vale de 90€

 Axudas para a adquisición de material escolar

 para rendas inferiores a 5400€, vale de 50€.

 Prazo de presentación de solicitudes: do 22 de maio ao 22 xuño.

 

...

 
Distribuir contido